.:دلها به یاد خدا آرام میگیرد:. به نام آنکه منتظر بازگشت بندگانش است. و خداوند خطاب به حضرت داوود ع فرمود :"اگر آنان که از من روی برتافتند ، می دانستند که چقدر مشتاق دیدارشان هستم ، هر آینه از شوق جان می سپردند" 1.با لطف بیکران و مدد یزدان پاک وبا هدف گسترش محبت و عشق الهی میان ذرات همه هستی و با تکیه به هدف کلی دانایی نیکویی زیبایی که زاینده شادی حقیقی است این کلبه مجازی را در دهکده جهانی بنا نموده ایم.ما نویسندگان حقیر فقط و فقط به عنوان وسیله ای میباشیم و هرچه بر سر ما میرود عنایت اوست.حال که گذرتان به اینجا افتاده است بدانید دعوتنامه اش را خدا صادر نموده است که هیچ برگی از درخت نمی افتد مگر به اذن او پس اگر تا حال مهربان مهربانان را چشم انتظار برگشتنت گذاشته ای مردانگی کن و برای همیشه دعوتش را لبیک گو و ایمان داشته باش با خدا بودن خیلی آسانتر از بی خدا بودن است. 2.عزیزانی که مایل به ارسال مطالبی با این مضامین میباشند میتوانند در قسمت نظرات مطالبشون رو برای قرار دادن در وبلاگ بنویسند. 3.همچنین عزیزانی که مایل به تبادل لینک میباشند اطلاع دهند تا در صورت رضایت لینکشان به لینکستان وبلاگ اضافه گردد. 4.منتظر انتقادات و پیشنهادات سازنده شما عزیزان بوسیله ایمیل فوق الذکر هستیم. 5.کپی برداری از مطالب این سایت، پاشیدن رنگ خدا است به زندگی دیگران؛ در رنگی کردن دیگران درنگ نکنید! حق نگهدارتان. http://only-allah.mihanblog.com 2017-07-24T10:17:47+01:00 text/html 2017-07-23T22:40:58+01:00 only-allah.mihanblog.com بنده خدا 4 بهترین انسان http://only-allah.mihanblog.com/post/4789 <img src="http://photos03.wisgoon.com/media/pin/photos03/images/o/2017/7/12/8/500x416_1499832646691246.jpg" mainsrc="http://photos03.wisgoon.com/media/pin/photos03/images/o/2017/7/12/8/500x416_1499832646691246.jpg" error-load="yes"> text/html 2017-07-22T23:00:07+01:00 only-allah.mihanblog.com بنده خدا 4 یادمان باشد http://only-allah.mihanblog.com/post/4786 <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(94, 94, 94); line-height: 22.75px; text-align: justify; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">یادمان باشد که، زندگی هرگز</span></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(94, 94, 94); line-height: 22.75px; text-align: justify;">آنچه راکه فقط بخواهیم به ما نمیدهد،</span></div><span style="color: rgb(94, 94, 94); line-height: 22.75px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 22.75px;">بلکه چیزی رابه ما میدهد</span></div></span><span style="color: rgb(94, 94, 94); line-height: 22.75px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 22.75px;">که برای آن تلاش کنیم!</span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 22.75px;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8295834750/parsnazir_14386864494kn8g.jpg" mainsrc="http://s8.picofile.com/file/8295834750/parsnazir_14386864494kn8g.jpg" error-load="yes"></div></span></font> text/html 2017-07-22T03:01:35+01:00 only-allah.mihanblog.com بنده خدا 4 10 قانون کلی برای زندگی: http://only-allah.mihanblog.com/post/4794 <br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><img src="http://www.labkhandezendegi.com/uploads/microblog/2017/07/29/596c4021bcb5b53e.jpg"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><b><font color="#3366ff">قانون یکم:</font></b></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">به شما جسمی داده شده. چه جسمتان را دوست داشته یا از آن متنفر باشید.</span><div><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">&nbsp;باید بدانیدکه در طول زندگی در دنیای خاکی با شماست.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><b><font color="#3333ff">قانون دوم:&nbsp;</font></b></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">در مدرسه ای غیر رسمی وتمام وقت نام نویسی کرده اید که زندگی نام دارد.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><b><font color="#000099">قانون سوم:</font></b></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">اشتباه وجود ندارد، تنها درس است.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><font color="#000066"><b>قانون چهارم:</b>&nbsp;</font></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">درس آنقدر تکرار می شود تا آموخته شود.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><font color="#330099"><b><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">قانون پنجم:&nbsp;</span></b></font><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">آموختن پایان ندارد.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><b><font color="#333399">قانون ششم:</font></b></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">قضاوت نکنید،&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">غیبت نکنید،</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">ادعا نکنید،</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">سرزنش نکنید،</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">تحقیرو مسخره نکنید و گرنه سرتان می آید.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><b><font color="#6600cc">قانون هفتم:</font></b></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">دیگران فقط آینه شما هستن.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><b><font color="#6633ff">قانون هشتم:</font></b></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">انتخاب چگونه زندگی کردن با شماست. همه ابزار ومنابع مورد نیاز رادر اختیاردارید.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><font color="#6666cc"><b>قانون نهم:</b></font></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">جواب هایتان در وجود خودتان است. تنها کاری که باید بکنید این است که نگاه کنید،گوش بدهید و اعتماد کنید.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><font color="#9999ff"><b>قانون دهم:</b></font></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">خیر خواه همه باشید تا به شما نیز خیر برسد.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">به هیچ دسته كلیدی اعتماد نكنید بلكه كلید سازی را فرا بگیرید.</span><div><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><b><font color="#333333">" آنتونی رابینز "</font></b></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"> </div></div> text/html 2017-07-18T22:08:28+01:00 only-allah.mihanblog.com بنده خدا 4 توکل به خدا http://only-allah.mihanblog.com/post/4785 <img src="http://photos03.wisgoon.com/media/pin/photos03/images/o/2017/6/29/20/1498753295982875.jpg" mainsrc="http://photos03.wisgoon.com/media/pin/photos03/images/o/2017/6/29/20/1498753295982875.jpg" error-load="yes"> text/html 2017-07-17T23:29:39+01:00 only-allah.mihanblog.com بنده خدا 4 ببخشید http://only-allah.mihanblog.com/post/4774 <div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دیگران را ببخشید</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تهمت ها،خیانت و بی ادبی</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">نشانه عدم بلوغ</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">روحی انسان هاست</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">شما انسان رسیده باشید</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">با سبکبالی و بدون</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">قضاوت یا سرزنش</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">و بدون ناراحتی</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">از کنار این ها رد شوید&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">و گذشت کنید.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><img src="http://uupload.ir/files/acgv_img15221117.jpg" mainsrc="http://uupload.ir/files/acgv_img15221117.jpg" error-load="yes"></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div> text/html 2017-07-16T23:32:15+01:00 only-allah.mihanblog.com بنده خدا 4 داستان کوتاه http://only-allah.mihanblog.com/post/4783 <span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">در عصر یخبندان بسیاری از حیوانات یخ زدند و مردند.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">خارپشتها وخامت اوضاع رادریافتند. تصمیم گرفتند دورهم جمع شوند ،</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">و بدین ترتیب همدیگررا حفظ کنند.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">وقتی نزدیکتر بودند گرمتر می شدند ولی خارهایشان یکدیگررا زخمی</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">می کرد به همین خاطر تصمیم گرفتند ازهم دور شوند ولی به همین دلیل</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">از سرما یخ زده می مردند.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">ازاین رو مجبور بودند برگزینند یا خارها ی دوستان را تحمل کنند، یا</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">نسلشان از روی زمین بر کنده شود.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">دریافتند که باز گردند و گردهم آیند. آموختند که، با زخم های کوچکی</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">که همزیستی با کسی بسیار نزدیک بوجود می آورد، زندگی کنند</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">چون گرمای وجود دیگری مهمتراست.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">و این چنین توانستند زنده بمانند....</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">بهترین رابطه این نیست که اشخاص بی عیب و نقص</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">را گردهم می آورد ؛ بلکه آن است که هر فرد بیاموزد با معایب دیگران</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">کنارآید و محاسن آنان را تحسین نماید.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">ژان پل سارتر</span> text/html 2017-07-15T23:24:19+01:00 only-allah.mihanblog.com بنده خدا 4 دانستنی های پزشکی http://only-allah.mihanblog.com/post/4788 <span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">فلفل تند را دارو بدانید .</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">محققان دریافتند فلفل تند در پیشگیری از دیابت موثر است.</span><div><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">مطالعات انجام شده در هند نشان می دهند که فلفل تند در پیشگیری از دیابت و بیماری های قلبی عروقی که مهم ترین عوامل مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه به شمار می روند، مفید و موثر است.</span></div><div><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">این محققان هندی معتقدند که در آینده فلفل تند به عنوان یک داروی قلبی، جایگزین آسپرین خواهد شد و یا همراه با آسپرین و به صورت ترکیبی به کار می رود.این محققان فعالیت بیولوژیکی دو ماده فعال در فلفل به نام‌های "کپسایسین" و "دی هیدروکپسایسین" را مورد بررسی قرار دادند.نتایج نشان داد که این ترکیبات فعال علاوه بر قابلیت کاهش قند خون و سطح انسولین، کاهش رسوب چربی‌ ها در دیواره‌ های سرخرگی و جلوگیری از تشکیل لخته‌ های خونی را نیز دارند.</span></div><div><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">دیابت نوع دو و بیماری های قلبی عروقی از شایع ترین بیماری های عصر حاضر بوده و تا حد زیادی به شیوه زندگی از جمله تغذیه و فعالیت بدنی وابسته هستند.</span><div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><font color="#cc0000">#سیمرغ</font></span> </div></div></div> text/html 2017-07-14T22:57:52+01:00 only-allah.mihanblog.com بنده خدا 4 « یا رب العالمین » http://only-allah.mihanblog.com/post/4784 <div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">ذکر روز شنبه</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">صد مرتبه</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#990000">« یا رب العالمین »</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#990000"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://static5.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-15-11-2/0/97e8b0692bcdc74885cc751e0d22a9e5-425" mainsrc="http://uupload.ir/files/gdt2_477564_zll5up5z.jpg"></div> text/html 2017-07-12T23:24:16+01:00 only-allah.mihanblog.com بنده خدا 4 سخن بزرگان http://only-allah.mihanblog.com/post/4777 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: rgb(51, 0, 0); box-sizing: border-box; line-height: 32px;"><span style="box-sizing: border-box;">در انجام هرکاری، نیاز به خداوند و خدمت به مردم را در نظر داشته باشید، که این شیوه ی زندگی معجزه آفرینان</span><span style="box-sizing: border-box;">است.</span></span><span style="color: rgb(51, 0, 0); line-height: 32px;">&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; line-height: 32px;"><span style="box-sizing: border-box;"><font color="#990000">وین دایر</font></span></span> </font><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: rgb(51, 0, 0); box-sizing: border-box; line-height: 32px;"><span style="box-sizing: border-box;">برای آنچه که دارید شکرگزار باشید. تا چیزهای خوب بیشتری به سویتان جذب شوند.</span></span><span style="color: rgb(51, 0, 0); line-height: 32px;">&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; line-height: 32px;"><span style="box-sizing: border-box;"><font color="#cc0000">روندا برن</font></span></span></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#330000"><br></font></div><div><span style="box-sizing: border-box; line-height: 32px;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: rgb(51, 0, 0); box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">اشک های دیگران را مبدل به نگاه های پراز شادی نمودن بهترین خوشبختی هاست.</span></span><font color="#330000">&nbsp;</font><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font color="#cc0000">بودا</font></span></span></font></span></span></div><div><span style="box-sizing: border-box; line-height: 32px;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: rgb(51, 0, 0); box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">هرگز سه منبع قدرتی را که همیشه در دسترس شماست، فراموش نکنید: عشق، دعا و بخشش.</span></span><font color="#330000">&nbsp;</font><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font color="#cc0000">اچ جکسون براون</font></span></span></font></span></span></span></span></div><div><span style="box-sizing: border-box; line-height: 32px;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: rgb(51, 0, 0); box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">روزانه یک کار نیک انجام دهید و پس از انجام دادن یک کار خوب لبخند بزنید و شاهد لبخند دیگران باشید.</span></span><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font color="#cc0000">دیل&nbsp;کارنگی</font></span></span></font></span></span></span></span></span></span></div><div><span style="box-sizing: border-box; line-height: 32px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#330000">اگر یاد بگیرید که به مشکلات خود بخندید، پس همیشه چیزی دارید که به آن بخندید.</font><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#cc0000">&nbsp;لین کارول</font></span></div><div><span style="box-sizing: border-box; line-height: 32px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: rgb(51, 0, 0); box-sizing: border-box;">سعادتمند کسی است که به مشکلات و مصائب زندگی خود لبخند زند.&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box;"><font color="#cc0000">شکسپیر</font></span></font></span></div><div><span style="box-sizing: border-box; line-height: 32px;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: rgb(51, 0, 0); box-sizing: border-box;">بکوشید که در برخورد با هر کس ، او را به دیده ی یک معلم بنگرید و چیزی از او بیاموزید .</span><span style="box-sizing: border-box;"><font color="#330000">&nbsp;</font><font color="#cc0000"> وین دایر</font></span></font></span></span></div><div><br></div> text/html 2017-07-11T22:25:33+01:00 only-allah.mihanblog.com بنده خدا 4 صبح است http://only-allah.mihanblog.com/post/4781 <div style="text-align: center;"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">صبح است و هوا</span></div><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div style="text-align: center;">هوای لطف است و صفا</div></span><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div style="text-align: center;">صبح است و نوا</div></span><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div style="text-align: center;">نوای مهر است و وفا ...</div></span><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px;"><br></span></div><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div style="text-align: center;">صبح است و دلا&nbsp;</div></span><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div style="text-align: center;">هر آنچه می خواهی هست</div></span><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div style="text-align: center;">بر سفره‌ی گسترده‌ی الطافِ خدا ...</div></span><div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px;"><br></span></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://static5.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-15-09-17/1/505e0719005da5441cdededffef8d77c-425" mainsrc="http://uupload.ir/files/5o11_11377333_794326807350525_7365180081751152436_n.jpg"></div></div>