.:دلها به یاد خدا آرام میگیرد:. به نام آنکه منتظر بازگشت بندگانش است. و خداوند خطاب به حضرت داوود ع فرمود :"اگر آنان که از من روی برتافتند ، می دانستند که چقدر مشتاق دیدارشان هستم ، هر آینه از شوق جان می سپردند" 1.با لطف بیکران و مدد یزدان پاک وبا هدف گسترش محبت و عشق الهی میان ذرات همه هستی و با تکیه به هدف کلی دانایی نیکویی زیبایی که زاینده شادی حقیقی است این کلبه مجازی را در دهکده جهانی بنا نموده ایم.ما نویسندگان حقیر فقط و فقط به عنوان وسیله ای میباشیم و هرچه بر سر ما میرود عنایت اوست.حال که گذرتان به اینجا افتاده است بدانید دعوتنامه اش را خدا صادر نموده است که هیچ برگی از درخت نمی افتد مگر به اذن او پس اگر تا حال مهربان مهربانان را چشم انتظار برگشتنت گذاشته ای مردانگی کن و برای همیشه دعوتش را لبیک گو و ایمان داشته باش با خدا بودن خیلی آسانتر از بی خدا بودن است. 2.عزیزانی که مایل به ارسال مطالبی با این مضامین میباشند میتوانند در قسمت نظرات مطالبشون رو برای قرار دادن در وبلاگ بنویسند. 3.همچنین عزیزانی که مایل به تبادل لینک میباشند اطلاع دهند تا در صورت رضایت لینکشان به لینکستان وبلاگ اضافه گردد. 4.منتظر انتقادات و پیشنهادات سازنده شما عزیزان بوسیله ایمیل فوق الذکر هستیم. 5.کپی برداری از مطالب این سایت، پاشیدن رنگ خدا است به زندگی دیگران؛ در رنگی کردن دیگران درنگ نکنید! حق نگهدارتان. http://only-allah.mihanblog.com 2017-09-20T09:46:49+01:00 text/html 2017-09-19T22:59:39+01:00 only-allah.mihanblog.com بنده خدا 4 قانون انتظار http://only-allah.mihanblog.com/post/4832 <div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">قانون انتظار میگوید:</span></div><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;">منتظر هر چی باشید</span></div></span><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;">وارد زندگیتان میشود.</span></div></span><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;">پس دائم با خودتان تکرار کنید:</span></div></span><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;">من امروز</span></div></span><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;">منتظر عالی ترین</span></div></span><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;">اتفاق ها هستم...</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://static5.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-17-07-8/16/4e3a4926185b6e007ed1170ab619e8ef-425" mainsrc="http://s8.picofile.com/file/8299950592/IMG_۲۰۱۷۰۷۰۸_۱۶۰۶۲۰_۰۶۰.JPG"></div></span> text/html 2017-09-18T23:12:25+01:00 only-allah.mihanblog.com بنده خدا 4 عاقبت اندیشی http://only-allah.mihanblog.com/post/4834 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: 20.8px; text-align: right; background-color: rgb(254, 254, 253);">مردی با اصرار بسیار از رسول اکرم ( ص ) یک جمله به عنوان اندرز&nbsp;</span><span style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: 20.8px; text-align: right; background-color: rgb(254, 254, 253);">خواست .</span></font><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: 20.8px; text-align: right; background-color: rgb(254, 254, 253);"><br></span></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: 20.8px; text-align: right; background-color: rgb(254, 254, 253);">رسول اکرم ( ص ) به او فرمودند :</span><br style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: 20.8px; text-align: right; background-color: rgb(254, 254, 253);"><span style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: 20.8px; text-align: right; background-color: rgb(254, 254, 253);">&nbsp;اگر بگویم بکار می بندی ؟</span><br style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: 20.8px; text-align: right; background-color: rgb(254, 254, 253);"><span style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: 20.8px; text-align: right; background-color: rgb(254, 254, 253);">&nbsp;بلی یا رسول الله !</span><br style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: 20.8px; text-align: right; background-color: rgb(254, 254, 253);"><br style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: 20.8px; text-align: right; background-color: rgb(254, 254, 253);"><span style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: 20.8px; text-align: right; background-color: rgb(254, 254, 253);">&nbsp;اگر بگویم بکار می بندی ؟</span><br style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: 20.8px; text-align: right; background-color: rgb(254, 254, 253);"><span style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: 20.8px; text-align: right; background-color: rgb(254, 254, 253);">&nbsp;بلی یا رسول الله</span><br style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: 20.8px; text-align: right; background-color: rgb(254, 254, 253);"><br style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: 20.8px; text-align: right; background-color: rgb(254, 254, 253);"><span style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: 20.8px; text-align: right; background-color: rgb(254, 254, 253);">&nbsp;اگر بگویم بکار می بندی ؟</span><br style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: 20.8px; text-align: right; background-color: rgb(254, 254, 253);"><span style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: 20.8px; text-align: right; background-color: rgb(254, 254, 253);">بلی یا رسول الله ؟</span><br style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: 20.8px; text-align: right; background-color: rgb(254, 254, 253);"><br style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: 20.8px; text-align: right; background-color: rgb(254, 254, 253);"><br style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: 20.8px; text-align: right; background-color: rgb(254, 254, 253);"><span style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: 20.8px; text-align: right; background-color: rgb(254, 254, 253);">رسول اکرم بعد از اینکه سه بار از او قول گرفتند و...او را متوجّه&nbsp;</span><span style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: 20.8px; text-align: right; background-color: rgb(254, 254, 253);">اهمیّت مطلبی که می خواهد بگوید، کرد ، به او فرمودند :</span><br style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: 20.8px; text-align: right; background-color: rgb(254, 254, 253);"><span style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: 20.8px; text-align: right; background-color: rgb(254, 254, 253);">هر گاه تصمیم بکاری گرفتی ، اول در اثر و نتیجه و عاقبت آن کارفکر کن و بیندیش ،</span></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: 20.8px; text-align: right; background-color: rgb(254, 254, 253);">&nbsp;اگر دیدی نتیجه و عاقبتش صحیح است آن را دنبال کن و اگر عاقبتش گمراهی و تباهی است، از تصمیم خود صرف نظر کن .</span></font></div> text/html 2017-09-18T01:00:17+01:00 only-allah.mihanblog.com بنده خدا 4 خدایا ! http://only-allah.mihanblog.com/post/4823 <span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">خدایا...</span><div><img src="http://uupload.ir/files/s0pr_martin-stranka_i-wish-i-was.jpg" mainsrc="http://uupload.ir/files/s0pr_martin-stranka_i-wish-i-was.jpg" error-load="yes"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">شب شد...</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">دلها به فردا امیدوار شد</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">چشم ها پر از خواب شد،همه میگویندکه زندگی سر بالایی و سرازیری دارد</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">اما من میگویم: زندگی هر چه که هست،جریان دارد</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">میگویم: تا خدا هست و خدایی میکند،امید هست...</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">فردا روشن است</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">میگویم: خداوندا باز هم خودت هوای همه دوستانم را داشته باش...</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">همانهایی که چشم امیدشان به توست...</span> <div><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><br></span></div></div> text/html 2017-09-16T23:57:06+01:00 only-allah.mihanblog.com بنده خدا 4 ... http://only-allah.mihanblog.com/post/4829 <div style="text-align: center;"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">ذکر روز یکشنبه</span></div><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div style="text-align: center;">صد مرتبه</div></span><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div style="text-align: center;">" یا ذالجلال و الاکرام "</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.labkhandezendegi.com/uploads/microblog/2017/09/37/59ba0057ab3adiog.jpg"></div></span> text/html 2017-09-15T22:44:31+01:00 only-allah.mihanblog.com بنده خدا 4 ... http://only-allah.mihanblog.com/post/4825 <div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">این قدر عمر که تو را هست</span></div><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;">در تفحص حال خود خرج کن!</span></div></span><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px;"><br></span></div><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;">جسمت خود دی بود،</span></div></span><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;">روح را دوسه روز بیشتر گیر،</span></div></span><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px;"><br></span></div><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;">"صدهزارسال گیر اندک باشد".!!</span><span style="font-size: 12px;">&nbsp;</span></div></span><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px;"><br></span></div><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;">#مقالات شمس تبریزی</span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.nabavi.co/blog/wp-content/uploads/2013/09/20130911-125046.jpg" mainsrc="http://www.nabavi.co/blog/wp-content/uploads/2013/09/20130911-125046.jpg" error-load="yes"></div></span> text/html 2017-09-10T23:43:15+01:00 only-allah.mihanblog.com بنده خدا 4 آرامش http://only-allah.mihanblog.com/post/4826 <img src="http://static5.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-17-09-2/15/e873e9b62b7153f29dccf0edbb84d083-425" mainsrc="http://static5.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-15-02-18/6/cd84e661ab2787ddf4c6c1ea2665da61-425"> text/html 2017-09-09T23:44:40+01:00 only-allah.mihanblog.com بنده خدا 4 مناجات نامه http://only-allah.mihanblog.com/post/4820 <span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">خدایا!</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">شیطان ونفس به هم دست داده اند تا بندگان خوب تو را زمین بزنند. بی</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">مُساعدت تو مقاومت ممکن نیست!</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><img src="http://static5.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-16-07-8/18/55ffe9ceb4cfcd8aa7d905eff79a01ed-425" mainsrc="http://s5.picofile.com/file/8114392068/Homa_shop_091.jpg "><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">خدایا!</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">به یأس، بگو رهایمان کند،&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">به خستگی بگو که دست از سرمان بردارد&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">وبه شیطان بگو که ما از آن توایم، امید نبندد...</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993300"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">سید مهدی شجاعی</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">مناجات نامه</span></font> text/html 2017-09-06T23:24:17+01:00 only-allah.mihanblog.com بنده خدا 4 ... http://only-allah.mihanblog.com/post/4819 <img src="http://emdadaks.ir/files/fa/news/1394/8/29/853_409.jpg" mainsrc="http://emdadaks.ir/files/fa/news/1394/8/29/853_409.jpg" error-load="yes"> text/html 2017-09-05T23:38:10+01:00 only-allah.mihanblog.com بنده خدا 4 گذشته http://only-allah.mihanblog.com/post/4824 <img src="http://www.axgig.com/images/37834185806828350264.jpg" mainsrc="http://www.axgig.com/images/37834185806828350264.jpg" error-load="yes"> text/html 2017-09-03T22:50:11+01:00 only-allah.mihanblog.com بنده خدا 4 صبر http://only-allah.mihanblog.com/post/4821 <span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">حضرت داوود ع مناجات کرد که:« ای پروردگارا! چیست جزای کسی که به جهت خشنودی تو بر مصایب صبر نماید؟»</span><div><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">خطاب رسیدکه:«او را جامه ی امان بپوشانم و هرگز آن جامه را از او نستانم».&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">صبر گنجی از گنجهای بهشت است.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">بالاترین اعمال چیزی است که بر نفس ها دشوار باشد.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">نسبت صبر به ایمان، مثل نسبت سر است به بدن،&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">و کسی را که سر نباشد بدن نیست و همچنین کسی را که صبر نیست ایمان نیست.</span></div><div><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div style="text-align: left;"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><font color="#336666">برگرفته از کتاب معراج السعاده-ملااحمد نراقی</font></span></div></div>