.:دلها به یاد خدا آرام میگیرد:. به نام آنکه منتظر بازگشت بندگانش است. و خداوند خطاب به حضرت داوود ع فرمود :"اگر آنان که از من روی برتافتند ، می دانستند که چقدر مشتاق دیدارشان هستم ، هر آینه از شوق جان می سپردند" 1.با لطف بیکران و مدد یزدان پاک وبا هدف گسترش محبت و عشق الهی میان ذرات همه هستی و با تکیه به هدف کلی دانایی نیکویی زیبایی که زاینده شادی حقیقی است این کلبه مجازی را در دهکده جهانی بنا نموده ایم.ما نویسندگان حقیر فقط و فقط به عنوان وسیله ای میباشیم و هرچه بر سر ما میرود عنایت اوست.حال که گذرتان به اینجا افتاده است بدانید دعوتنامه اش را خدا صادر نموده است که هیچ برگی از درخت نمی افتد مگر به اذن او پس اگر تا حال مهربان مهربانان را چشم انتظار برگشتنت گذاشته ای مردانگی کن و برای همیشه دعوتش را لبیک گو و ایمان داشته باش با خدا بودن خیلی آسانتر از بی خدا بودن است. 2.عزیزانی که مایل به ارسال مطالبی با این مضامین میباشند میتوانند در قسمت نظرات مطالبشون رو برای قرار دادن در وبلاگ بنویسند. 3.همچنین عزیزانی که مایل به تبادل لینک میباشند اطلاع دهند تا در صورت رضایت لینکشان به لینکستان وبلاگ اضافه گردد. 4.منتظر انتقادات و پیشنهادات سازنده شما عزیزان بوسیله ایمیل فوق الذکر هستیم. 5.کپی برداری از مطالب این سایت، پاشیدن رنگ خدا است به زندگی دیگران؛ در رنگی کردن دیگران درنگ نکنید! حق نگهدارتان. http://only-allah.mihanblog.com 2018-03-21T13:38:07+01:00 text/html 2018-03-17T01:10:05+01:00 only-allah.mihanblog.com بنده خدا 4 بهار http://only-allah.mihanblog.com/post/4974 <span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">بهار یعنی</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">تحولی در خودت</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">و در دل و زندگیت</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">راز نو شدن را باید دانست</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">وگرنه بهار</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">یک فصل تکراریست...</span><div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px;"><br></span></div><div><div style="text-align: justify;"><img src="http://uupload.ir/files/jey_img_20171103_172938.jpg" mainsrc="http://uupload.ir/files/jey_img_20171103_172938.jpg" error-load="yes"></div></div></div> text/html 2018-03-15T02:11:21+01:00 only-allah.mihanblog.com بنده خدا 4 حواست باشد http://only-allah.mihanblog.com/post/4942 <div style="text-align: center;"><img src="http://up.pnu-club.com/di-YIRL.gif"></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">حواست باشد به کوتاهی زندگی...</span></div><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;">زندگی به همین آسانی می‌گذرد...</span></div></span><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;">به زمستانی که رفت...</span></div></span><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;">به بهاری که &nbsp;تمام میشود...</span></div></span><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;">کم کم...آرام...آرام.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;">***********</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;"><font color="#660000">نوروزتان مبارک&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;"><font color="#990000">سالتان نکو</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;"><font color="#cc0000">احوالتون خوب</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;"><font color="#ff0000">شادی هایتان روز افزون&nbsp;</font></span></div></span> text/html 2018-03-14T00:09:52+01:00 only-allah.mihanblog.com بنده خدا 4 ﺍﺯ ﻧﻮ ﺁﻏﺎﺯ کن ! http://only-allah.mihanblog.com/post/4969 <div style="text-align: center;"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺎﺵ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﺑﻨﮕﺮ</span></div><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div style="text-align: center;">ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻥ</div></span><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div style="text-align: center;">ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﺎﺵ</div></span><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div style="text-align: center;">ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯽ ﻫﻤﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺍ</div></span><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div style="text-align: center;">ﮐﻨﺎﺭ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ</div></span><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div style="text-align: center;">ﻭ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﻨﯽ</div></span><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div style="text-align: center;">پس با ﻋﺸﻖ ﺯﻧﺪﮔﯽ كن</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><div style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/682s__20180222_173410.jpg" id="FullSizePic" style="max-width: 868px; max-height: 545px;"></div> text/html 2018-03-13T01:00:16+01:00 only-allah.mihanblog.com بنده خدا 4 یا رب ! http://only-allah.mihanblog.com/post/4968 <img src="http://negar2009no.persiangig.com/image/best1.jpg" id="FullSizePic" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; max-width: 868px; max-height: 545px;"> text/html 2018-03-12T00:08:24+01:00 only-allah.mihanblog.com بنده خدا 4 هـــــنر این است http://only-allah.mihanblog.com/post/4972 <div style="text-align: center;"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">هیچ کس</span></div><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div style="text-align: center;">در هیچ جای زمین</div></span><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div style="text-align: center;">بقچه ای همراهش نیست که</div></span><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div style="text-align: center;">برایمان حال ِ خــــــــــوب بیاورد!</div></span><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px;"><br></span></div><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div style="text-align: center;">هـــــنر این ست بلد باشم</div></span><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div style="text-align: center;">شـــــاد باشم و شـادی بیافرینم.</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s2.picofile.com/file/7187654294/negah.jpg" id="FullSizePic" style="max-width: 868px; max-height: 545px;"></div></span> text/html 2018-03-11T01:00:33+01:00 only-allah.mihanblog.com بنده خدا 4 زندگی ... http://only-allah.mihanblog.com/post/4950 <div style="text-align: center;"><img src="http://static5.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-17-10-15/15/89b915d2e9cf65ee978f9d099916ab96-425" mainsrc="http://files.namnak.com/users/lm/aup/9412/631_pics/نوشته-های-آخر-سال.jpg"></div> text/html 2018-03-08T01:07:32+01:00 only-allah.mihanblog.com بنده خدا 4 مادرم روزت مبارک ! http://only-allah.mihanblog.com/post/4973 <img src="http://bayanbox.ir/view/7957864252921592533/madar-5.jpg" id="FullSizePic" style="max-width: 868px; max-height: 545px;"> text/html 2018-03-07T01:06:59+01:00 only-allah.mihanblog.com بنده خدا 4 مرنج و مرنجان http://only-allah.mihanblog.com/post/4966 <img src="http://static5.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-18-02-16/11/6d61f4d17e51e7b557f3a9c61d74da5b-425" mainsrc="http://s8.picofile.com/file/8319537842/12.jpg"> text/html 2018-03-06T02:00:26+01:00 only-allah.mihanblog.com بنده خدا 4 خدا خیلی بزرگه ... http://only-allah.mihanblog.com/post/4962 <div><img id="photo_14222532" lang="570_851" style="height: 429px; width: 287.344px; cursor: default;" usemap="#mapphoto_14222532" src="http://static5.cloob.com//public/user_data/album_photo/4741/14222532-b.jpg" alt=" - رضا منتظر,یاس ,علی علی,تارمیغ ,الی ,یاس بـانـوی آب و آیـنـــــه,کاوه ع, ,تاپیش سایت تبلیغات رایگان,دختر معمار," title="" border="0"></div><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><br></span></div>هیچڪس بی درد و غصّہ</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">و گرفتـاری نیست،</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">اما قشنگیـش به اینه ڪه</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">تو اوج غم لبخند بزنی&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">و ببیــنی خدا خیـلے بزرگــہ..</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">باور ڪن&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">در تقدیر هر انسانے</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">معجزه‌اے از طرف خــــدا</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">تعیین شده،</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">ڪہ قطعاً در زندگـے</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">در زمان مناسب</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">نمایان خواهد شد&nbsp;.</span> text/html 2018-03-06T01:01:30+01:00 only-allah.mihanblog.com بنده خدا 4 ... http://only-allah.mihanblog.com/post/4955 <div style="text-align: center;"><img src="http://static5.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-18-02-11/16/8264591ef9d753213d038e1bbbdd8330-425" mainsrc="http://s9.picofile.com/file/8319138268/photo_2018_02_11_16_18_16.jpg"></div>