(دل آرام گــــــیرد به یـــــاد خـــــدای)


معمارى و هنر خانه‏ سازى در ایران عهد هخامنشى‏
نظرات |

معمارى و هنر خانه‏ سازى در ایران عهد هخامنشى‏

از آثار هنرى ناچیزى که از عهد هخامنشیان به جاى مانده، مى‏توان کمابیش به- مظاهر هنر ملى پى برد، هنرمندان آن دوره نمى‏توانستند و یا نمى‏خواستند صحنه‏هاى مربوط به زندگى روزانه مردم را در آثار هنرى خود منعکس سازند.

به عقیده دکتر گریشمن، محقق فرانسوى: «هنر هخامنشى مقید و محبوس دربار بود و نمى‏توانست از آزادى تعبیر برخوردار باشد.»

پس از آنکه حوزه قدرت سلاطین هخامنشى وسعت گرفت، تصمیم گرفتند براى خود، دربارها و قصورى بسازند که براى کلیه ملل شگفت‏انگیز و اعجاب‏آور باشد، به قول گیرشمن: «از همه گوشه‏هاى جهان طلا به سوى گنجینه شاهى روان بود، دیگر پادشاه هخامنشى زندگى خشن یک سرباز را ادامه نمى‏داد و به مسکنى که اندکى بزرگتر از منازل رعایاى وى بود قانع نمى‏شد. او در این زمان به پایتختها و قصورى وسیعتر و ظریفتر از آنها که براى سلاطین مقتدر بابل و آشور ساخته شده بود، احتیاج داشت؛ عظمت مقر باشکوه وى به منظور تولید اعجاب همه کسانى بود که از نقاط دور و نزدیک براى تقدیم هدایا یا اظهار اطاعت بدانجا مى‏آمدند.

داریوش در دوران قدرت خود، شوش را پایتخت خود قرار داد و فرمان داد کاخ «آپادانا» و «تالاربار» را بنا کنند. داریوش براى بناى این کاخ عظیم و ملحقات آن، از تمام ملل استعانت جست و از هنرمندان و کارشناسان بابلى، ایونى، مادى و مصرى و لبنانى و دیگر ملل کمک گرفت؛ و مواد خام و ضروریات آن را نیز از مصر، بابل، ساردیس و بلخ و خوارزم و جبل لبنان و غیره با تحمل رنج بسیار به محل کاخ حمل مى‏کردند. هنر معمارى ایران در این عصر بیشتر جنبه تلفیقى داشت، یعنى معماران و هنرمندان ایرانى و خارجى ابنیه و آثارى پدید آوردند که کمابیش انعکاسى از آمیختن هنر بابلیان، مصریان و یونانیان، با هنر خاص ایرانى بود. گیرشمن مى‏نویسد: «هنر هخامنشى کمتر به صحنه‏هاى مربوط به زندگى حقیقى توجه دارد. تصویر صفوف طویل خراجگزاران در پلکان تخت- جمشید تا حدى کوشش به سوى واقع‏پردازى «رئالیسم» مى‏باشد، زیرا هدف عمده آنها از

______________________________
(۱)- نقل از: گزارشهاى باستان‏شناسى. مجله چهارم (مطالعات واندنبرگ) به اختصار.

تاریخ اجتماعى ایران، ج‏۷، ص: ۵۳۵

یک‏سوى، تجسم قدرت شاه بود و از سوى دیگر نشان دادن تنوع مللى که شاهنشاهى را تشکیل مى‏دادند.» «۱»

به عقیده پروفسور پوپ، تخت جمشید دل‏انگیزترین ویرانه دنیاى کهن است. «این بنا که به فرمان داریوش آغاز شد و پس از ۱۵۰ سال ساختمان آن به پایان نرسید، شامل چندین کاخ و عبادتگاه بزرگ است که روى صفه‏اى عظیم به مساحت قریب دو کیلومتر مربع قرار گرفته و دیوارهاى صفه که گاهى از سنگ تراشیده و گاهى بنایى شده است، شامل خرسنگهایى به وزن ۲۵ تن نیز هست، یکى از معابد که تالار صد ستون خوانده مى‏شود به آسانى گنجایش ده هزار نفر را دارد.

ستونهاى «آپاداناى خشایارشا» که داراى ۲۰ متر بلندى است، و در کمال زیبایى تراشیده شده و هرچه بالاتر مى‏رود باریکتر مى‏شود، داراى چنان ظرافتى است که پیش از آن در دنیاى باستان مانندش نبوده است، سرستونها از یک جفت «گاو نر» تشکیل مى‏شد که پشت به هم داده بودند و سرتیرهاى طاق میان آنها قرار داشت، پیکرسازیهاى بزرگ و باشکوه و سادگى و آراستگى خطوط اصلى ساختمان و تزئینات داخلى، به‏هیچ‏وجه از تأثیر زنده این حیوانات درشت‏پیکر نمى‏کاست.

ساختن «کله‏شیر» که شاید هزار سال پیش از این در آذربایجان آغاز شده بود، در دوره هخامنشى، خاصه در فن سنگتراشى به کمال رسید … تخت جمشید هیچگاه مقر سلطنتى دایمى نبود. غرض اصلى از این ساختمان آن بود که مرکز معنوى و سیاسى کشور و کاخ عظیم و باشکوهى براى مراسم نوروز باشد. در این مراسم، نمایندگان ملتهاى تابع گرد مى‏آمدند و ارمغان مى‏آوردند … نقشها همه از روى نمونه واحدى ساخته و مکرر شده است، پیکرساز، آزادى محدودى در ابداع داشته است، وظیفه او آن بود که مجلس را، چنانکه مقامات عالى تصور و مقرر کرده‏اند با مهارتى دقیق بسازد.» «۲»

گیرشمن در تأیید این نظر مى‏نویسد: «هنر مزبور هنرى است در خدمت قدرت و ما فوق همه، هنر تزئینى به‏شمار مى‏رود؛ در تعقیب این هدف، هنرمندان عصر، در نقاشى حیوانات تفوق یافتند، سبک تزئیناتى که در زمان داریوش به کار رفته، داراى مشخصات زیر است: صراحت، تعادل و قدرت و استحکام که بر روى سنگ، سجیه عصر خود را تعبیر مى‏کند.» «۳»

______________________________

 

ایرانیان از هنر پیکرتراشى یونانى الهام گرفته‏اند. ظاهرا خشایارشا بعضى از مجسمه‏هاى زیباى یونانى را به ایران منتقل کرده است، پلوتارک مى‏نویسد: «سربازان اسکندر پس از آنکه به پایتخت دست یافتند، مجسمه بزرگ خشایارشا را سرنگون کردند. از این خبر و قراینى چند مى‏توان به این نتیجه رسید که در ایران آن عصر هنر مجسمه‏سازى وجود داشته است، ولى بدون شک از جهت ظرافت و دلنشینى با مجسمه‏سازى یونانى قابل قیاس نبوده است.

و. وبارتولد، مستشرق و دانشمند روسى در سال ۱۹۲۶ نوشت: «بسیار اشتباه‏آمیز خواهد بود اگر که آثار دوران هخامنشى را تنها به ملت ایران منتسب نمائیم … آثار با عظمتى که در آنها تجسم اندیشه و ایده‏آل زمامداران ایرانى را دیده‏اند … کار دستهاى ایرانى نبوده، بلکه محصول هنر خارجیان، از جمله نقاشان یونانى بوده که در خدمت ایران بوده‏اند.» «۱»

م. م. دیاکونف شرقشناس و پژوهنده تاریخ ایران باستان مى‏نویسد: «گرچه منطقه فارس مرکز حکومت هخامنشیان بود ولى مراکز اقتصادى و فرهنگى این حکومت، ایلام، ماد و بین النهرین بوده است». بنا به عقیده بارتولد و دیاکونوف «در هنر این دوران همراه با عناصر ایرانى، عناصر هنر مصرى، یونانى و بابلى را مى‏توان یافت.» «۲»:: مرتبط با: هنر ,
نویسنده : بنده خدا 9
تاریخ : پنجشنبه 8 دی 1390
زمان : 14:33
ماه من غصه چرا؟
نظرات |

ماه من غصه چرا ؟؟؟ 
آسمان را بنگر، که هنوز، 
بعد صدها شب و روز 
مثل آن روز نخست، 
گرم و آبی و پر از مهر به ما می خندد 
یا زمینی را که، 
دلش از سردی شبهای خزان 
نه شکست و نه گرفت 
بلکه از عاطفه لبریز شد و 
نفسی از سر امید کشید 
و در آغاز بهار، 
دشتی از یاس سپید، 
زیر پاهامان ریخت 
تا بگوید که هنوز، 
پر امنیت احساس خداست 
ماه من غصه چرا؟؟ 
تو مرا داری و من هر شب و روز، 
آرزویم همه خوشبختی توست 
ماه من، دل به غم دادن و از یاس سخنها گفتن 
کار آنهایی نیست که خدا را دارند 
ماه من، غم و اندوه اگر هم روزی، 
مثل باران بارید 
یا دل شیشه ای ات 
از لب پنجره عشق، زمین خورد و شکست 
با نگاهت به خدا 
چتر شادی وا کن 
و بگو با دل خود 
که خدا هست، خدا هست هنوز 
او همانیست که در تارترین لحظه شب، 
راه نورانی امید نشانم می داد 
او همانیست که هر لحظه دلش میخواهد 
همه زندگی ام، 
غرق شادی باشد 
ماه من... غصه اگر هست بگو تا باشد 
معنی خوشبختی، 
بودن اندوه است 
اینهمه غصه و غم، 
اینهمه شادی و شور 
چه بخواهی و چه نه ،
میوه یک باغند 
همه را با هم و با عشق بچین، 
ولی از یاد مبر 
پشت هر کوه بلند سبزه زاری است پر از یاد خدا 
و در آن باز کسی می خواند 
که خدا هست خدا هست خدا هست هنوز...


:: مرتبط با: مفید برای زندگی , با دوستان خدا , اشعار با صفا , عشق الهی , حرف حساب , تفکر مثبت , لطف خدا , هنر ,
نویسنده : بنده خدا 4 مدیر اصلی است
تاریخ : سه شنبه 29 آذر 1390
زمان : 00:43
درگه امیدواری
نظرات |

خدا پاك است

خدا نزدیکتر باشد ز مادر

ز بابا و ز هر خواهر برادر

خدا نزدیکتر از رگ گردن

ز هر دم هر نفس نزدیک بر من

خدایا مهربانتر از تو کس نیست

ز تو غیر از تو حاجت را روا نیست

مرا از درگهت امیدواری است

 ز تو بهتر در این دنیا بگو کیست

به حق نامی خود بارالها

مرا ایمن بگردان از بلاها

زگفتارت جلایی ده دلم را

به قلبم از وجودت ده نداها

خداوندا تویی مونس به قلبم

تو که روشن کنی روزها و شب هم

به حق اختران و ماه و پروین

به قلب زهره باش آرام و مرهم

 

(شاعر جوان زهره پروین دخت):: مرتبط با: اشعار با صفا , عشق الهی , هنر , از زلال دل , دعا و مناجات ,
نویسنده : بنده خدا 10
تاریخ : شنبه 5 آذر 1390
زمان : 12:56
محضر عشق
نظرات |

 

در مكتب عاشقی، ما سر سپردگانیم

در محضر عشق و یار، بر خاك افتادگانیم

در عشق و بت پرستی دلداده باوفاییم

دور از همه بیافتیم، با عشق و باصفاییم

از عشق بودن یار، گل بشكفد دمادم

گر چهره پیر گردد، در دل چو طفل جوانیم

در خانه دل ما، عشق است یاد یاران

گر دور هم بشد یار، نزدیك و اقربانیم

بی باده مست مستیم، با عشق جان جانیم

از عشق بودن عشق، سرمست و لامكانیم

هرگز نمیرود از، یادم خیالت ای عشق

منصور وار چو حلاج، سر بر كف و به داریم

یادت به خاطر آرم، شوقت بدل نشانم

گر تر كنی لبت را، سر بر كف و دوانیم

همساز تو بگشته، ساز دلم ولیكن

در محضرت سكوتیم مانای بینواییم

همچون گل و گلستان سرسبز و با طراوت

هستی و ما به پایت، خاریم و باغبانیم

گر ناله از دل آید، گوشیم ما سراپا

گر پای عشق باشد، عاشقتر از خداییم

از شوق بودن ماه، زهره گرفته نوری

گر بركشی رخت را، بی نور و بی جمالیم

 

(شاعر جوان زهره پروین دخت)

 :: مرتبط با: جملاتی از عمق وجود... , نامه های من به خدا , راهنمایان جاده نور , عرفان و زندگی , اشعار با صفا , عشق الهی , تفکر مثبت , از زلال دل , درد و دل , هنر ,
نویسنده : بنده خدا 10
تاریخ : چهارشنبه 2 شهریور 1390
زمان : 15:41
باید خطر کنیم
نظرات |

یا خیر الناصرین

برخیز تا سواره ازین شب سفر کنیم
با هم شبانه عزم طلوع سحر کنیم

در تیرگی به خویش خزیدیم سالها
سالی بیا که خویش ز خود با خبر کنیم

بگشای لای پنجره بسته را به مهر
تا کی به قهر، پنجره را بسته تر کنیم

ای مهربان سیاهی ازین بیشتر مخواه
باید که روشنایی از این بیشتر کنیم

ما جلوه طلوع سپهریم، خاوریم
تا کی نظر به قافله باختر کنیم؟!

اندیشه پژمرید و ز پرواز باز ماند
فکری بیا به نو شدن بال و پر کنیم

ای رهسپار علم بیا مرد درد باش
با این چراغ شاید از این شب گذر کنیم

تا با هنر شوند مریدان علم هم
هم عشق را سفینه علم و هنر کنیم

در کارگاه و مزرعه بیدار و سخت و سبز
با شور، کار آتیه را پرثمر کنیم

«سالک» شبی نبود که صبحی ز پی نداشت
باید خطر کنیم که شب را سحر کنیم


                                                                                                                        

شادروان دکتر مجتبی کاشانی
کتاب باران عشق


:: مرتبط با: سخنان مشاهیر جهان , سخنان مشاهیر ادب , مفید برای زندگی , با دوستان خدا , اشعار با صفا , معرفی کتاب , لطف خدا , هنر ,
نویسنده : بنده خدا 4 مدیر اصلی است
تاریخ : یکشنبه 5 تیر 1390
زمان : 19:35
خدا در همسایگی ما
نظرات |

چرا همه نقشه های جغرافیای جهان دو قسمت دارند؟
چرا همه چیز به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم می شود؟
چرا رنگ آسمان در شمال شهر های جهان آبی ودر جنوب شهر خاکستری است؟
چرا پرندگان جنوب شهری با بال های وصله دار پرواز می کنند؟
چرا پرندگان جنوب شهری با بال های وصله دار پرواز می کنند؟
چرا بهار در جنوب شهر های جهان زرد است؟
چرا برف در جنوب شهر های جهان سیاه است؟
چرا مگس های شمال شهر زباله های بسته بندی  شده و بهداشتی می خورند؟
چرا پشه ها شمال شهر اگر به زبا له های جنوب شهر دست بزنند مسموم می شوند؟
چرا گربه های شمال شهر شیر پاستوریزه می خورند؟
چرا دنیای بچه های جنوب شهر جهان سیاه و سفید است؟
چرا دنیای بچه های شمال شهر رنگی است:سفر های رنگین، خواب رنگین، لباس های رنگی،فیلم رنگی؟
مگر خون آنها رنگین تر است؟
چرا بعضی ها در شمال جهان به دنیا می آیند؟ در شمال گهواره می خوابند؟در شمال میز می نشینند؟شمال غذا می خورند؟در شمال جهان زندگی می کنند و وصیت می کنند که آنها را در شمال قبرستان به خاک بسپارند؟
اگر شمال بهتر است،چرا جهت قبله به سمت جنوب است؟
چراخدا خانه ی خود را در جهت جنوب جهان ساخته است؟
من به سمت جنوب نماز می خوانم.
خدا در همسایگی ماست.
خدا در همه جا هست!خدا باید در همه جا باشد!
خوبی هم در همه جا هست،هم در شمال، هم در جنوب!خوب است که خوبی در همه جا هم خوب باشد،خوب خوب!چه در شمال،چه در جنوب!
من این نقشه ها را قبول ندارم. من این خط ها و خط کشی ها را قبول ندارم.
اصلا کدام شهر،کدام شمال؟کدام جنوب؟
آیا اگر ما از جای دیگری نگاه کنیم، جایی بالاتر ، بالاتر از مرزها و جهت های جغرافیایی، همه چیز جا به جا نمی شود؟
چه کسی این نقشه را برای ما کشیده است؟
وقتی که باران بهاری ببارد، همهی نقشه ای کاغذی را خراب می کندو همه ی این نقشه ها را ننقش بر آب می کند. می گویید :نه؟ ببینید! این خط و این هم نشان!
 

شادروان  قیصر امین پور


:: مرتبط با: لطف خدا , مطالب ارسالی خوانندگان , سخنان مشاهیر ادب , حرف حساب , هنر ,
نویسنده : بنده خدا 4 مدیر اصلی است
تاریخ : جمعه 6 خرداد 1390
زمان : 21:35
عشق
نظرات |

عشق‌ یعنی‌ خدمت‌ بی‌منتی‌
عشق‌ یعنی‌ طاعت‌ بی‌جنتی‌

گاه‌ بر بی‌احترامی‌ احترام‌
بخشش‌ و مردی‌ به‌ جای‌ انتقام‌

عشق‌ را دیدی‌ خودت‌ را خاک كن‌
سینه‌ات‌ را در حضورش‌ چاک كن‌

عشق‌ آمد خویش‌ را گم‌ كن‌ عزیز
قوتت‌ را قوت‌ مردم‌ كن‌ عزیز

عشق‌ یعنی‌ مشكلی‌ آسان‌ كنی‌
دردی‌ از درمانده‌ای‌ درمان‌ كنی‌

عشق‌ یعنی‌ خویشتن‌ را گم‌ كنی‌
عشق‌ یعنی‌ خویش‌ را گندم‌ كنی‌

عشق‌ یعنی‌ خویشتن‌ را نان‌ كنی‌
مهربانی‌ را چنین‌ ارزان‌ كنی‌

عشق‌ یعنی‌ نان‌ ده‌ و از دین‌ مپرس‌
در مقام‌ بخشش‌ از آیین‌ مپرس‌

هر كسی‌ او را خدایش‌ جان‌ دهد
آدمی‌ باید كه‌ او را نان‌ دهد

در تنور عاشقی‌ سردی‌ مكن‌
در مقام‌ عشق‌ نامردی‌ مكن‌

لاف‌ مردی‌ می‌زنی‌ مردانه‌ باش‌
در مسیر عاشقی‌ افسانه‌ باش‌

دین‌ نداری‌ مردی‌ آزاده‌ شو
هرچه‌ بالا می‌روی‌ افتاده‌ شو

در پناه‌ دین‌ دكانداری‌ مكن‌
چون‌ به‌ خلوت‌ می‌روی‌ كاری‌ مكن‌

جام‌ انگوری‌ و سرمستی‌ بنوش‌
جامه‌ ی تقوی‌ به‌ تردستی‌ مپوش‌

عشق‌ یعنی‌ ظاهر باطن‌نما
باطنی‌ آكنده‌ از نور خدا

عشق‌ یعنی‌ عارف‌ بی‌خرقه‌ای‌
عشق‌ یعنی‌ بنده‌ ی بی‌فرقه‌ای‌

عشق‌ یعنی‌ آن‌ چنان‌ در نیستی‌
تا كه‌ معشوقت‌ نداند كیستی‌

عشق‌، باباطاهر عریان‌ شده‌
در دوبیتی‌های‌ خود پنهان‌ شده‌

عاشقی‌ یعنی‌ دوبیتی‌های‌ او
مختصر، ساده، ولی‌ پر های‌ و هو

عشق‌ یعنی‌ جسم‌ روحانی‌ شده‌
قلب‌ خورشیدی‌ نورانی‌ شده‌

عشق‌ یعنی‌ ذهن‌ زیباآفرین‌
آسمانی‌ كردن‌ روی‌ زمین‌

هركه‌ با عشق‌ آشنا شد مست‌ شد
وارد یک راه‌ بی‌ بن‌بست‌ شد

هركجا عشق‌ آید و ساكن‌ شود
هرچه‌ ناممكن‌ بود ممكن‌ شود

در جهان‌ هر كار خوب‌ و ماندنی‌ است‌
رد پای‌ عشق‌ در او دیدنی‌ست‌

سالک» آری‌ عشق‌ رمزی‌ در دل‌ست‌»
شرح‌ و وصف‌ عشق‌ كاری‌ مشكل‌ست‌

عشق‌ یعنی‌ شور هستی‌ در كلام‌
عشق‌ یعنی‌ شعر، مستی‌ والسلام‌

Mojtaba Kashani
مجتبی کاشانی(م.سالک):: مرتبط با: اشعار با صفا , عشق الهی , حرف حساب , مفید برای زندگی , هنر ,
نویسنده : بنده خدا 4 مدیر اصلی است
تاریخ : شنبه 24 اردیبهشت 1390
زمان : 22:52
رسالت
نظرات |

و رسالت من این خواهد بود
تا دو استكان چای داغ را
از میان دویست جنگ خونین به سلامت بگذرانم،
تا در شبی بارانی
آن ها را با خدای خویش
...چشم در چشم هم نوش كنیم

حسین پناهی


:: مرتبط با: لطف خدا , با دوستان خدا , حرف حساب , هنر ,
نویسنده : بنده خدا 4 مدیر اصلی است
تاریخ : چهارشنبه 31 فروردین 1390
زمان : 23:14
مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش!
نظرات |

یا اقرب من کل قریب

باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش
بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش

ای دل اندربند زلفش از پریشانی منال
مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش

رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار
کار ملک است آن که تدبیر و تامل بایدش
تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست
راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش
با چنین زلف و رخش بادا نظربازی حرام
هر که روی یاسمین و جعد سنبل بایدش
نازها زان نرگس مستانه‌اش باید کشید
این دل شوریده تا آن جعد و کاکل بایدش
ساقیا در گردش ساغر تعلل تا به چند
دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش
کیست حافظ تا ننوشد باده بی آواز رود
عاشق مسکین چرا چندین تجمل بایدش
 

حافظ

پانوشت:

دعایمان کنید:: مرتبط با: هنر , اشعار با صفا , با دوستان خدا ,
نویسنده : بنده خدا 4 مدیر اصلی است
تاریخ : جمعه 29 بهمن 1389
زمان : 23:15
گاهی!
نظرات |

بنام سلطان قلبها

خانمانسوز بود آتش آهی گاهی
ناله ای می شكند پشت سپاهی گاهی

گر مقدر بشود سلك سلاطین پوید
سالك بی خبر خفته به راهی گاهی

قصه ی یوسف و آن قوم چه خوش پندی بود
به عزیزی رسد افتاده به چاهی گاهی

هستیَم سوختی از یك نظر ای اختر عشق
آتش افروز شود برق نگاهی گاهی

روشنی بخش از آنم كه بسوزم چون شمع
رو سپیدی بود از بخت سیاهی گاهی

عجبی نیست اگر مونس یار است رقیب
بنشیند برگل هرزه گیاهی گاهی

اشك در چشم فریبنده ترت می بینم
در دل موج ببین صورت ماهی گاهی

زرد رویی نبود عیب مرانم از كوی
جلوه بر قریه دهد خرمن كاهی گاهی

دارم امید كه با گریه دلت نرم كنم
بهر طوفان زده سنگی ست پناهی گاهی

معینی كرمانشاهی


:: مرتبط با: هنر , حرف حساب , اشعار با صفا , مفید برای زندگی ,
نویسنده : بنده خدا 4 مدیر اصلی است
تاریخ : جمعه 15 بهمن 1389
زمان : 23:16
 

 
.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو