(دل آرام گــــــیرد به یـــــاد خـــــدای)


زندگی ، چهار فصل
نظرات |

زندگی همـچون 
چهار فصل است...

پس توقع زیادیست
ڪه بخواهــــیم زندگی 
همیشه بهار باشد
و شڪوفا...

این همه اندوه بی دلیل برای چیست؟

هیچ چیز همیشگی نیست

فردا ڪه بیاید
امروز فراموش شده است.:: مرتبط با: راز آفرینش ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : شنبه 7 مهر 1397
زمان : 08:01
خوشبختی
نظرات |

گیله مرد میگفت : خوشبختی حراج روزانه ی دنیاست … 
اینکه ما قدمی بر نمی داریم و قیمتی پیشنهاد نمی کنیم داستان دیگریست …


:: مرتبط با: راز آفرینش ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : سه شنبه 13 شهریور 1397
زمان : 08:26
تو بخند
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : دوشنبه 5 شهریور 1397
زمان : 08:01
مهربانی
نظرات |

همیشه
قدمهای انسانهای‌ مهربان
گل‌ریزان است
به هرکجا می‌روند عطر وجودشان
همه را لبریز از آرامش می‌کند

اثر قدم‌هایشان
نقش زیبای محبت است
نقشی که هیچ نیرویی
نمیتواند‌آن را محو کند.:: مرتبط با: راز آفرینش ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : دوشنبه 7 خرداد 1397
زمان : 07:08
طعم خوشی
نظرات |

طعم خوشی را در چیزهای کوچک زندگی بجویید. 
‏در زندگی چیزهای بزرگ وجود ندارد. 
‏همه چیز زندگی کوچک است. 
‏اما زمانی که بتوانید به طور کامل و عمیق از این چیزهای کوچک لذت ببرید، آنها بزرگ و پر عظمت میشوند.

‏⁧ اوشو ⁩


:: مرتبط با: راز آفرینش ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : چهارشنبه 2 خرداد 1397
زمان : 09:00
این زندگی
نظرات |دلا این زندگی جز یک سفر نیست
گذرگاه است و راهش بی خطر نیست

چو خواهی با صفا باشی و صادق
به جز راه خدا راهی دگر نیست

غم بیچارگان خوردن مهم است
دلی از خود نیازردن مهم است

چه مدت زندگی کردن مهم نیست
چگونه زندگی کردن مهم است

عیوب خویش را دیدن مهم است
خطا باشد ز مردم عیب جویی

خطای خلق بخشیدن مهم است
دلا درد آشنا بودن مهم است


:: مرتبط با: راز آفرینش ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : شنبه 29 اردیبهشت 1397
زمان : 08:00
بهار
نظرات |

بهار یعنی
تحولی در خودت
و در دل و زندگیت

راز نو شدن را باید دانست
وگرنه بهار
یک فصل تکراریست...:: مرتبط با: راز آفرینش ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : شنبه 26 اسفند 1396
زمان : 08:10
تو خوب باش !
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : شنبه 14 بهمن 1396
زمان : 08:33
صبح
نظرات |

صبح، 
با شکوه‌ترین لحظه‌ی زندگی‌ست
نفسی عمیق بکش
و با امید به خدا
گامهایت را محکم و استوار بردار
و یکی از بهترین روزهای زندگیت را بساز...


:: مرتبط با: راز آفرینش ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : یکشنبه 26 آذر 1396
زمان : 08:19
ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﺁﻫﻦ ﺭﺑﺎ
نظرات |

ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺷﻤﺎ ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﺁﻫﻦ ﺭﺑﺎ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﺍﺳﺖ...
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ،ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺬﺏ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ،ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﻧﺎﺭﺿﺎﯾﺘﯽ ، ﻧﺎﺭﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﻟﺬﺕ ، ﻟﺬﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﺷﺎﺩﯼ ، ﺷﺎﺩﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﺷﮑﺮ ﮔﺰﺍﺭﯼ ، ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﮑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﻣﯿﮑﻨﺪ

ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪﯼ ، ﺛﺮﻭﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﭘﺲ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ :
ﺍﯾﻦ ﯾﮏ ﮐﺎﺭ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻥ ﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﻫﯿﻢ
ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﻫﯿﻢ
"اﯾﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﮐﻮﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﻧﺪﺍ ،
ﺳﻮﯼ ﻣﺎ ﺁﯾﺪ ﻧﺪﺍﻫﺎ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ..."

:: مرتبط با: راز آفرینش ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : پنجشنبه 5 مرداد 1396
زمان : 08:30
 

 
.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.