(دل آرام گــــــیرد به یـــــاد خـــــدای)


...
نظرات |

در جهان بال و پر خویش گشودن آموز 

كه پریدن نتوان با پر و بال دگران


اقبال لاهوری:: مرتبط با: راز آفرینش ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : جمعه 10 خرداد 1398
زمان : 08:17
امروز ...
نظرات |

دیروزت خوب یا بد گذشت 
مهم نیست
امروز روز دیگریست
قدری شادی با خود به خانه ببر
راه خانه ات راکه یاد گرفت
فردا با پای خودش می آید !:: مرتبط با: راز آفرینش ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : شنبه 4 خرداد 1398
زمان : 08:50
پنج قانون خوشبختى
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : یکشنبه 22 اردیبهشت 1398
زمان : 07:56
به یاد سهراب !
نظرات |


ایمان بیاورید به خدایی که به پیچک فرمود : “نرده را زیبا کن” 


" سهراب سپهری " 
:: مرتبط با: راز آفرینش ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : یکشنبه 15 اردیبهشت 1398
زمان : 07:55
خوشحال بودن یعنی :
نظرات |

کارل گوستاو #یونگ روانشناس سوئیسی تعبیرِ جالبی از انسانِ خوشحال دارد که بسیار از تعریفِ عادی و معمولِ خوشحالی فاصله دارد.
️بر اساسِ این تعریف:
خوشحال بودن یعنی توانمندیِ بالای ما در شكیبایی و استقامت در برابر سختی ها.

خوشحالی یعنی اطمینانی درونی به این که درد و رنج و سختی و بیماری و مرگ، جزء لاینفک زندگی ست اما هیچ کدام از آنها نمی تواند مرا از پا بیندازد.

خوشحالی یعنی میل به زندگی علی رغم علمِ به فانی بودنِ همه چیز؛

خوشحالی یعنی در سختی ها لبخند زدن؛

خوشحالی یعنی آگاهی از توانمندی بزرگ ما برای به دوش کشیدنِ مشکلات؛

خوشحالی یعنی بعد از هر زمین خوردن همچنان بتوانیم بلند شویم، بعد از هر گریه همچنان بتوانیم بخندیم و لبخند بر لبِ دیگر همنوعان بیاوریم؛

خوشحالی یعنی حضورِ کاملِ ما در هستی.

خوشحالی یعنی همچون رود، جاری بودن و در حرکت بودن، عبور کردن و به عظمتی بی پایان چشم دوختن؛

خوشحالی یعنی توانایی ما به گفتنِ یک آریِ بزرگ به زندگی؛:: مرتبط با: راز آفرینش ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : پنجشنبه 29 فروردین 1398
زمان : 08:12
مولانای جان
نظرات |

ما به فلک بوده‌ایم 
یار ملک بوده‌ایم
باز همان جا رویم 
جمله که آن شهر ماست

خود ز فلک برتریم 
وز ملک افزونتریم
زین دو چرا نگذریم 
منزل ما کبریاست


:: مرتبط با: راز آفرینش ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : چهارشنبه 22 اسفند 1397
زمان : 08:40
زندگی
نظرات |

زندگی دیکته ای نیست که آن را به ما خواهند گفت!
زندگی انشایی است که تنها باید خودمان بنگاریم؛
زندگی می چرخد...
چه برای آنکه میخندد،
چه برای آنکه میگرید...
زندگی دوختن شادی هاست...
زندگانی هنر هم نفسی با غم هاست...
زندگانی هنر هم سفری با رنج است...
زندگانی یافتن روزنه در تاریکی است… :: مرتبط با: راز آفرینش ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : پنجشنبه 25 بهمن 1397
زمان : 09:16
هدیه زندگی
نظرات |

به ما یک زندگی خوب
یا یک زندگی بد داده نشده.
به ما فقط و فقط یک زندگی داده شده.
این هنر ماست که چگونه
آنرا به یک زندگی خوب یا بد تبدیل کنیم.

اسکار_وایلد:: مرتبط با: راز آفرینش ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : سه شنبه 9 بهمن 1397
زمان : 08:01
همه اتفاقات خوب
نظرات |

همه اتفاقات خوب 

برای انسانهای مثبت اندیش می افتد .
انسانهایی که زیبا فکر می کنند
با دیگران با محبت رفتار می کنند
شکرگزار هستند
خودشان را دوست دارند
به زندگی لبخند می زنند
انسانهایی که حتی در بدترین شرایط و رویدادها،
سعی میکنند جنبه مثبت قضایا را پیدا کنند و ببینند...
انسانهایی که با جنس زندگی و عشق هماهنگ هستند و همیشه در هر مکانی بذر امید و شادی می پاشند...
اینگونه افراد مغناطیس عشق هستند
و مغناطیس عشق، جاذبه ای قوی دارد
و هر چیز زیبایی را به سمت خودش جذب میکند.:: مرتبط با: راز آفرینش ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : دوشنبه 24 دی 1397
زمان : 08:19
سرشار از خوشبختی
نظرات |

گاهی لذت‌‌های زندگی
آنقدر به ما نزدیڪ هستند ...

ڪه می‌توانیم به‌راحتی
سرشار از خوشبختی شویم.

اما ....
غرق در حواشی می‌شویم....

اتفاقات خوب زمانی 
رخ میدن...

ڪه شما زندگیتون رو از
چیزهای منفی پاڪ ڪنید....


:: مرتبط با: راز آفرینش ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : پنجشنبه 6 دی 1397
زمان : 09:08
 

 
.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.