(دل آرام گــــــیرد به یـــــاد خـــــدای)


خدا برای ما کافی است
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : سه شنبه 22 مرداد 1398
زمان : 09:46
" بارالها "
نظرات |


" بارالها "

به دل نگیر اگر گاهی "زبانم " ازشکرت باز می ایستد
تقصیری ندارد 
قاصر است کم میآورد دربرابر بزرگی ات....
لکنت می گیرد واژه هایم در برابرت!
در دلم اما همیشه
ذکر خیرت جاریست
من برای بندگی تو هزار و یک دلیل می خواهم 
ممنونم که بی چون و چرا برایم " خدایی " میکنی....


:: مرتبط با: از زلال دل ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : شنبه 19 مرداد 1398
زمان : 08:14
دلها آرام میگیرد با " یاد خدا "
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : چهارشنبه 16 مرداد 1398
زمان : 08:48
چقدر خوبه که
نظرات |

بیاید یه لیست بنویسیم طوری که هر سطرش با این کلمه شروع شه: "چقدرخوبه که"...
مثل این:
چقدر خوبه که میتونم هنوز لبخند بزنم...
چقدر خوبه که سالمم...
چقدر خوبه که خانوادم رو دارم...
چقدر خوبه که میتونم هنوز آبی اسمون رو ببینم..
چقدر خوبه که میتونم انسانیت درونم رو حس کنم..
چقدر خوبه که....
بیاین برای یه بار هم که شده،داشته هامون روبه یادبیاریم نه نداشته هامون رو!:: مرتبط با: از زلال دل ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : یکشنبه 13 مرداد 1398
زمان : 08:08
ﺑﻪ خدا ﺑﺴﭙﺎﺭ
نظرات |

بیدارشو !
ﻭﻋﺪﻩ ی خدﺍ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ 
ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻩ .
ﺗﺎ ﻓﺘﺢ کنی ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ
ﻭ ﻣﻤﻜﻦ کنی؛ ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ ﻫﺎﺭﺍ
ﻭ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﻴﺎﻭﺭی؛
ﺩﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﻴﻬﺎ ﺭﺍ 
ﭘﺲ امروز ﺧﻮﺩ ﺭﺍ 

ﺑﻪ خدا ﺑﺴﭙﺎﺭ:: مرتبط با: از زلال دل ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : یکشنبه 6 مرداد 1398
زمان : 08:14
لبخند بزن
نظرات |

لبخند بزن به تمام گلهای عالم
که از زمینی سخت میرویند
وجهان رازیبا میسازند …
لبخندبزن به خدایی که بانعمتهایش،
لبخند رامیهمان لبهایت میکند.
که این لبخند
این زیباترین صورت نیایش است

محال است آدمی چیزی را به دست آورد
که خود هرگز آن را نبخشیده باشد،،،
پس عشقی در حد کمال ببخش
تا عشقی در حد محال به دست آوری...
عشق بی قید و شرط زیباست...:: مرتبط با: از زلال دل ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : شنبه 5 مرداد 1398
زمان : 08:43
خدایا شکرت که هستی .
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : پنجشنبه 27 تیر 1398
زمان : 09:19
سپاس ها و درودها مخصوص خداوند است .
نظرات |

قابل ستایش است خداوند بخشنده مهربان که همه

سپاس ها و درودها مخصوص اوست

ای منتهای بودن، ای دانش نهائی، ای بعد بی نهایت، ای اوج شادمانی

بر ما شعور قلبی، آرامش درونی

همزیستی، تحمل، ایمان، خرد عطا کن

ما را به حکم بودن، از بند تن رها کن

از بند خودپرستی، از خشم، آز، شهوت، نفرت، نجاتمان ده

از فیض لایزالت محروممان مگردان

تا قلب ما همیشه لبریز عشق باشد

در هر کجا که هستیم، در هر مقام و منصب

همواره نام خود را آواز راهمان کن

بگذار یاد پاکت در ذهن ما بماند

بگذار یاد پاکت در ذهن ما بماند


:: مرتبط با: از زلال دل ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : شنبه 22 تیر 1398
زمان : 07:24
...
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : دوشنبه 10 تیر 1398
زمان : 08:05
الهی
نظرات |

الهى 

سلامتی نصیب خانواده هایمان

دلخوشی نصیب خانه هایمان

و آرامش رانصیب دلهایمان گردان:: مرتبط با: از زلال دل ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : دوشنبه 20 خرداد 1398
زمان : 09:55
 

 
.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.