(دل آرام گــــــیرد به یـــــاد خـــــدای)


عشق را
نظرات |

عشق را وارد كلام كنیم
 تا به هر عابری سلام كنیم
 و به هر چهره ای تبسم داشت
 ما به آن چهره احترام كنیم
هركجا اهل مهر پیدا شد
 ما در اطرافش ازدحام كنیم ...
«سالكا» این مجال اندک را
 نكند صرف انتقام كنیم
 در عمل باید عشق ورزیدن گفتگو را بیا تمام كنیم
 عابری شاید عاشقی باشد 
پس به هر عابری سلام كنیم
:: مرتبط با: اشعار با صفا ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : شنبه 30 تیر 1397
زمان : 08:37
دلت را با خداوند آشنا كن
نظرات |


 

دلت را با خداوند آشنا كن

زعمق جان خدایت را صدا كن

 

دلت غفلت زده مانند سنگ است

مس دل را ز یاد او طلا كن

 

شكوه بندگی در خاكساری است

خضوع و بندگی پیش خدا كن

 

تو غرق نعمت پروردگاری

بیا و حقّ نعمت را ادا كن

 

نشان حق شناسی در نماز است

جفا تا كی؟ بیا قدری وفا كن

 

ركوعی، سجده‌ای، اشكی، خضوعی

به پیش آن یكی، قامت دو تا كن

 

به پیش او گشا دست نیازی

به درگاه بلند او دعا كن

 

به سنگ توبه‌ای بشكن دلت را

غرور و سرگرانی را رها كن:: مرتبط با: اشعار با صفا ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : دوشنبه 17 اردیبهشت 1397
زمان : 08:27
شعر زیبا
نظرات |

خدا پر داد تا پرواز باشد 
گلویی داد تا آواز باشد 
خدا می خواست باغ آسمان ها 
به روی ما همیشه باز باشد 

خدا بال و پر و پروازشان داد 
ولی مردم درون خود خزیدند
خدا هفت آسمان باز را ساخت 
ولی مردم قفس را آفریدند

قیصر امین پور:: مرتبط با: اشعار با صفا ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : شنبه 8 اردیبهشت 1397
زمان : 08:42
قافله ی عمر
نظرات |

می رود قافله ی عمر،چه ها می ماند..؟
هر که غفلت کند از قافله جا می ماند

شیشه ی عمر چه زیباست ولی حساس است
که به رویش اثر ِلکه و "ها" می ماند

باید از شیشه ی خود لکه زدایی بکنی
خوب و بد در پس ِاین شیشه بجا می ماند

هر که نیکی کند و دست کسی را گیرد
دست ِاو یکسره در دست ِخدا می ماند

هر که یک ذره در این حادثه ظالم باشد
آخر ِقصه گرفتار ِبلا می ماند

زندگی مثل درختی ست که در طول ِزمان
گه تنومند و گهی رو به فنا می ماند

هر که محکم بزند ریشه ی خود را به زمین
در بلایای طبیعی سر ِپا می ماند

شاخه از ریشه جدا نیست ولی گهگاهی
با حضور تبر از ریشه جدا می ماند

باغبان غصه نخور،ریشه رگش در خاک است
شاخه را هم بزنی ،کامروا می ماند

سعی کن ریشه ی خود را بدوانی در خاک
چون در این باغ فقط ریشه بجا می ماند


:: مرتبط با: اشعار با صفا ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : سه شنبه 8 اسفند 1396
زمان : 09:00
شعر زیبا
نظرات |

صد سال ره مسجد و میخانه بگیری
عمرت به هدر رفته اگر دست نگیری
بشنو از پیر خرابات تو این پند
هر دست كه دادی به همان دست بگیری

#شیخ_بهایی :: مرتبط با: اشعار با صفا ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : یکشنبه 7 آبان 1396
زمان : 09:10
کاش بشود
نظرات |


کاش می شد خنده را تدریس کرد 

کارگاه خوشدلی تاًسیس کرد

کاش می شد عشق را تعلیم داد 

ناامیدان را امید و بیم داد

شاد بود و شادمانی را ستود 

با نشاط دیگران ، دلشاد بود

کاش می شد دشمنی را سر برید

دوستی را مثل شربت سر کشید

دشمن بی رحمی و اجحاف بود 

دوستدار نیکی و انصاف بود

کاش می شد پشت پا زد بر غرور

دور شد از خود پسندی، دور دور

با صفا و یکدل و آزاده بود 

مثل شبنم بی ریا و ساده بود

از دو رنگی و ریا پرهیز کرد

کینه را در سینه حلق آویز کرد

کاش می شد ساده و آزاد زیست

در جهانی خرم و آباد زیست


:: مرتبط با: اشعار با صفا ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : یکشنبه 23 آبان 1395
زمان : 08:17
رسیده ام به خدا
نظرات |


رسیده ام به خدایـی کــه اقتباسی نیست

شریعتی که در آن حکم ها قیاسی نیست

خدا کســــی است کـــه باید بــــه دیدنش بروی

خدا کسی که از آن سخت می هراسی نیست

به عیب پوشی و بخشایش خدا سوگند

خطا نکردن ما غیـــــر ناسپاسی نیست

به فکر هیـچ کسی جز خودت مباش ای دل

که خودشناسی تو جز خداشناسی نیست

دل از سیاست اهل ریـــا بکن، خود باش

هوای مملکت عاشقان سیاسی نیست...


:: مرتبط با: اشعار با صفا ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : دوشنبه 25 مرداد 1395
زمان : 07:20
باران که شدى
نظرات |

باران که شدى مپرس ، این خانه ى کیست

سقف حرم و مسجد و میخانه یکیست..

باران که شدى، پیاله ها را نشمار...

جام و قدح و کاسه و پیمانه یکیست...

باران ! تو که از پیش خدا مى آیی

توضیح بده عاقل و فرزانه یکیست...

بر درگه او چونکه بیفتند به خاک

شیر و شتر و پلنگ و پروانه یکیست

با سوره ى دل ، اگر خدارا خواندى

حمد و فلق و نعره ى مستانه یکیست

این بى خردان،خویش ، خدا مى دانند

اینجا سند و قصه و افسانه یکیست

از قدرت حق ، هرچه گرفتند به کار

در خلقت حق، رستم و موریانه یکیست

گر درک کنى خودت خدا را بینى

درکش نکنى , کعبه و بتخانه یکیست.
:: مرتبط با: اشعار با صفا ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : یکشنبه 9 اسفند 1394
زمان : 09:23
تا خدا هست...
نظرات |


نه تو می مانی
نه اندوه
و نه هیچ یک از مردم این آبادی
به حباب نگران لب یک رود قسم
و به کوتاهی آن لحظه ی شادی که گذشت
غصه هم خواهد رفت
آن چنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند
لحظه ها عریانند
به تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگز
تو به آیینه، نه، آیینه به تو خیره شده است
تو اگر خنده کنی او به تو خواهد خندید
و اگر بغض
آه از آیینه ی دنیا که چه ها خواهد کرد
گنجه ی دیروزت
پر شد از حسرت و اندوه و چه حیف!
بسته های فردا، همه ای کاش ای کاش...
ظرف این لحظه ولیکن خالیست
ساحت سینه پذیرای چه کس خواهد بود
غم که از راه رسید
در این سینه بر او باز مکن
تا خدا یک رگ گردن باقیست
تا خدا هست،
به غم وعده این خانه مده...

"كیوان شاهبداغی"
:: مرتبط با: اشعار با صفا ,
نویسنده : بنده خدا 14
تاریخ : پنجشنبه 29 بهمن 1394
زمان : 13:13
...
نظرات |

ما در ره عشق تو اسیران بلاییم

کس نیست چنین عاشق بیچاره که ماییم

بر ما نظری کن که در این شهر غریبیم

بر ما کرمی کن که در این شهر گداییم

زهدی نه که در کنج مناجات نشینیم

وجدی نه که در گرد خرابات برآییم
:: مرتبط با: اشعار با صفا ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : چهارشنبه 21 بهمن 1394
زمان : 09:00
 

 
.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.