(دل آرام گــــــیرد به یـــــاد خـــــدای)


نگاه مثبت
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : یکشنبه 2 مهر 1396
زمان : 09:09
اتفاقات ناگوار زندگی!!
نظرات |آنان که از اتفاقات ناگوار زندگی خود چیزی نمی آموزند، وجدان هستی را مجبور می کنند تا آن اتفاقات را تا آنجا که نیاز باشد تکرار کند تا فرد آن چیزی را که آن اتفاقات ناگوار می خواهند آموزش دهند، یاد بگیرد.
آنچه که انکار می کنید، شما را شکست می دهد؛ آنچه که قبول می کنید شما را تغییر می دهد....

«کارل گوستاو یونگ»
:: مرتبط با: سخنان مشاهیر جهان , مفید برای زندگی ,
نویسنده : بنده خدا 14
تاریخ : پنجشنبه 12 فروردین 1395
زمان : 16:52
تفاوت نگاه
نظرات |


شما در زندگی فقط به چیزهایی که قادر به رویت آن هستید اعتقاد دارید و آن را باور می کنید

اگر همیشه بر کم و کاستی های زندگی خود می اندیشید و آن را محور و کانون تفکر خود قرار می دهید شک نکنید که شاهد کاستی های بی شماری در زندگی خواهید بود.

از طرف دیگر اگر به سعادت و رفاه زیاد باور داشته باشید و این اندیشه را با دیگران در میان نهید و باور خود را در ن بگذارید بی شک در همان رفاه و سعادت یا در آستانه ورود به آن خواهید بود.

برگرفته از کتاب:

عرفان داروی دردهای بی درمان:: مرتبط با: سخنان مشاهیر جهان ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : دوشنبه 26 مرداد 1394
زمان : 08:03
قانون موفقیت از زبان بریان تریسی
نظرات |1 -قانون علت و معلول: هر چیز به دلیلی رخ می دهد. برای هر علتی معلولی هست، و برای هر معلولی علت یا علت های بخصوصی وجود دارد، چه از آنها اطلاع داشته باشید چه نداشته باشید. چیزی به اسم اتفاق وجود ندارد.

2- قانون ذهن : همه علت ها و معلول ها ذهنی هستند. افکار شما تبدیل به واقعیت می شوند. افکار شما آفریننده اند. شما تبدیل به همان چیزی می شوید که درباره  آن بیشتر فکر می کنید. همیشه درباره ی چیز هایی فکر کنید که واقعا طالب آن هستید و از فکر کردن درباره  چیزهایی که خواستار آن نیستید اجتناب کنید.

3 -قانون عینیت یافتن ذهنیات: دنیای پیرامون شما تجلی فیزیکی دنیای درون شماست. کار اصلی شما در زندگی این است که زندگی مورد علاقه  خود را در درون خود خلق کنید. زندگی ایده آل خود را با تمام جزئیات آن مجسم کنید و این تصویر ذهنی را تا زمانی که در دنیای پیرامون شما تحقق پیدا کند حفظ کنید.

4-قانون رابطه ی مستقیم: زندگی بیرون شما بازتاب زندگی درونی شماست. بین طرز فکر و احساسات درونی شما از یک طرف و عملکرد و تجارب بیرونی شما از طرف دیگر رابطه مستقیم وجود دارد.

5 -قانون باور: هر چیزی را که عمیقا باور داشته باشید برایتان به واقعیت بدل می شود. شما آنچه را که می بینید باور نمی کنید بلکه آن چیزی را می بینید که قبلا به عنوان یک باور انتخاب کرده اید. پس باید :
باور های محدود کننده ای را که مانع موفقیت شما هستند شناسایی کنید.
-
آنها را از بین ببرید.

6 -قانون ارزش ها: نحوه  عملکرد شما همیشه با زیربنایی ترین ارزش ها و اعتقادات شما هماهنگ است. آنچه براستی ارزش هایی را که واقعا به آن اعتقاد دارید بیان می کند ادعاهای شما نیست بلکه گفته ها، اعمال و انتخاب های شما به ویژه در هنگام ناراحتی و عصبانیت است.

7 -قانون انگیزه: هر چه می گویید یا انجام می دهید از تمایلات درونی، خواسته ها و غرایز شما سرچشمه می گیرد. این کار ممکن است بصورت خودآگاه و ناخودآگاه انجام شود.
رمز موفقیت دو چیز است :
-
تعیین اهداف و برنامه ریزی برای آنها.
-
مشخص کردن انگیزه ها.

8- قانون فعالیت ذهن ناخودآگاه: ذهن ناخودآگاه شما موجب می شود همه  گفته ها و اعمالتان مطابق با الگویی انجام پذیرد که با تصویر ذهنی و باورهای زیر بنایی شما هماهنگ است. ذهن ناخودآگاه شما بسته به اینکه چگونه آنرا برنامه ریزی کنید می تواند شما را به پیش ببرد و یا از پیشرفت باز دارد.

9 -قانون انتظارات : اگر با اعتماد به نفس انتظار وقوع چیزی را داشته باشید در جهان پیرامونتان امکان وقوع پیدا می کند.شما همیشه هماهنگ با انتظاراتتان عمل می کنید و انتظارات شما بر رفتار و طرز برخورد اطرافیانتان تاثیر می گذارد.

10-قانون تمرکز: هر چیزی که ذهن خود را به آن مشغول سازید در زندگی واقعیت پیدا می کند.هر چیزی که روی آن تمرکز کنید و مرتبا به آن فکر کنید در زندگی واقعی شکل می گیرد و گسترش پیدا می کند. بنابراین باید فکر خود را بر چیزهایی متمرکز کنید که در زندگی واقعا طالب آن هستید.

11-قانون عادت: حداقل 95% از کارهایی که انجام می دهید از روی عادت است، خواه عادت های مفید و خواه عادت های مضر. شما می توانید عادت هایی را که موفقیتتان را تضمین می کند در خود پرورش دهید. به این صورت که تا هنگامی که رفتار مورد نظر به صورت اتوماتیک و غیر ارادی انجام نشوند تمرین و تکرار آگاهانه و مدام آنرا ادامه دهید.

21-قانون جذب: شما مرتبا افکار، ایده ها و موقعیت هایی را که با افکار غالب شما هماهنگ هستند به خود جذب می کنید، خواه افکار منفی خواه افکار مثبت.شما می توانید بهتر از اینکه هستید باشید، ثروتمند تر از اکنون باشید و توانایی های بیشتری داشته باشید چون می توانید افکار غالب خود را تغییر دهید.

13 -قانون انتخاب: زندگی شما نتیجه ی انتخاب های شما تا این لحظه است. چون همیشه در انتخاب افکار خود آزاد هستید، کنترل کامل زندگی تان و تمامی آنچه برایتان اتفاق می افتد در دست شماست.

14-قانون تفکر مثبت: برای موفقیت و شادی در تمام جنبه های زندگی تفکر مثبت امری ضروری است.شیوه ی تفکر شما نشان دهنده ی ارزش ها، اعتقادات و انتظارات شماست.

15-قانون تغییر:تغییر غیر قابل اجتناب است و چون با دانش روزافزون و تکنولوژی رو به پیشرفت هدایت می شود با سرعتی غیر قابل قیاس با گذشته در حال حرکت است. کار شما این است که استاد تغییر باشید نه قربانی آن.

16 -قانون کنترل: این که تا چه حد در مورد خودتان مثبت فکر می کنید بستگی به این دارد که فکر می کنید تا چه حد زندگی تان را تحت کنترل دارید. سلامتی، شادی و عملکرد عالی از طریق کنترل کامل افکار، اعمال و شرایط پیرامونتان به وجود می آید.

17-قانون مسئولیت: هر جا که هستید و هر چه که هستید بخاطر آن است که خودتان اینطور خواسته اید.مسئولیت کامل آنچه که هستید، آنچه که بدست آورده اید و آنچه که خواهید داشت بر عهده خود شماست.

18 -قانون پاداش: عالم در نظم  و تعادل کامل به سر می برد. شما همیشه پاداش کامل اعمالتان را می گیرید همیشه از همان دست که می دهید از همان دست می گیرید. اگر از عالم بیشتر دریافت می کنید به این دلیل است که بیشتر می بخشید.

19 -قانون خدمت: پاداش هایی که در زندگی می گیرید با میزان خدمت شما به دیگران رابطه مستقیم دارد هر چه بیشتر برای بهبود زندگی و سعادت دیگران کار و مطالعه کنید و توانایی های خود را افزایش دهید، در عرصه های مختلف زندگی خود نیز پیشرفت بیشتری به دست می آورید.

20 -قانون تاثیر تلاش: همه ی امیدها، رویاها، هدف ها و آرمان های شما در گرو سخت کوشی شماست. هر چه بیشتر تلاش کنید، بخت و اقبال بهتری پیدا می کنید. هیچ راه میانبری وجود ندارد.

21-قانون آمادگی: شانس در واقع به هم پیوستن موقعیت و آمادگی است. عملکرد خوب نتیجه آمادگی کامل است که مراحل کسب آن اغلب از هفته ها، ماه ها و سال ها قبل آغاز می شود. در هر حوزه ای موفق ترین افراد آنهایی هستند که همواره در مقایسه با افراد ناموفق وقت بیشتری را صرف کسب آمادگی برای انجام کار می کنند.

22 -قانون حد توانایی: هیچ وقت برای انجام همه ی کارها وقت کافی وجود ندارد ولی همیشه برای انجام مهمترین کارها وقت کافی است. هر جه بیشتر کار کنید کارایی بیشتری پیدا می کنید. اما اگر بخواهید بیش از حد حد توانتان انجام امور مختلف را به عهده بگیرید نتیجه ای جز این نخواهد داشت که بفهمید توانایی شما برای انجام کارها حدی دارد.

23 -قانون تصمیم: مصمم بودن از ویژگی های اساسی افراد موفق است. در زندگی شما هر جهشی در جهت پیشرفت، هنگامی حاصل می شود که در موردی تصمیم روشنی گرفته باشید.

24 -قانون خلاقیت: ذهن شما می تواند به هر چیزی که برایش قابل درک باشد و آن را باور داشته باشد دست یابد.هر نوع پیشرفتی در زندگی تان با یک ایده آغاز می شود و چون توانایی شما در خلق ایده های جدید نا محدود است آینده ی شما نیز محدودیتی نخواهد داشت.

25 قانون انعطاف پذیری: در تعیین اهداف خود قاطعیت داشته باشید، اما در مورد روش دستیابی به آنها انعطاف پذیر باشید.در عصر تحولات سریع، رقابت شدید و کهنه شدن مدام همه چیز، انعطاف پذیری و سازگاری از شرایط اساسی موفقیت است.

26-قانون استقامت: معیار ایمان به خود، توانایی استقامت در برابر سختی ها، شکست ها و نا امیدی هاست.استقامت ویژگی اساسی موفقیت است. اگر شما به اندازه کافی استقامت کنید، طبیعتا سرانجام موفق می شوید.

27 -قانون صداقت: خوشبختی و داشتن عملکرد عالی هنگامی به سراغ شما می آید که تصمیم بگیرید هماهنگ با والاترین ارزش ها و عمیق ترین اعتقادات خود زندگی کنید. همیشه با آن بهترین ِ بهترین ها که در درون شماست صادق باشید.

28 -قانون احساس: شما در فکر کردن، درک کردن و تصمیم گرفتن صددرصد احساسی عمل می کنید. با احساستان تصمیم می گیرید و با عقلتان توجیه می کنید. از آنجایی که کنترل افکارتان در دست خودتان است، خوشبختی شما نیز بستگی به میزان اراده شما در کنترل افکارتان دارد.

29 -قانون خوشبختی: کیفیت زندگی تان را احساس شما در هر لحظه تعیین می کند و احساس شما را تفسیر شما از وقایع پیرامونتان تعیین می کند نه خود وقایع.هرگز برای اینکه تجربه ی خوشی از دوران کودکی داشته باشید دیر نیست. کافی است گذشته را مرور کنید و روشی را که برای تفسیر تجربیات خود داشته اید تغییر دهید.

 30 -قانون جایگزینی: ذهن خودآگاه شما در آن واحد فقط می تواند یک فکر را در خود جای دهد، یا مثبت یا منفی. شما می توانید با جایگزین کردن افکار مثبت به جای افکار منفی به خوشبختی دست پیدا کنید.ذهن مانند باغی است که در آن یا گل می روید یا علف هرز .:: مرتبط با: سخنان مشاهیر جهان ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : یکشنبه 24 آذر 1392
زمان : 11:29
یادی از نلسون ماندلا
نظرات |

ما زاده شده ایم تا شکوه و بزرگی خداوندی را که در درونمان است،
آشکار سازیم و این امر، همه ی انسانها را در بر میگیرد…

"نلسون ماندلا"
روحش شاد


:: مرتبط با: سخنان مشاهیر جهان ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : چهارشنبه 20 آذر 1392
زمان : 19:29
نماز با عشق
نظرات |

بنام خداوند بخشنده هدایتگر


نمازهایت را عاشقانه بخوان. حتی اگر خسته ای یا حوصله نداری ،

قبلش فکر کن چرا داری نماز میخوانی و با چه کسی قرار ملاقات داری.

آن وقت کم کم لذت میبری از کلماتی که در تمام عمر داری تکرارشان می کنی.

تکرار هیچ چیز جز نماز در این دنیا قشنگ نیست...

"شهید مصطفی چمران "


:: مرتبط با: سخنان مشاهیر جهان , راهنمایان جاده نور , مفید برای زندگی , با دوستان خدا , دعا و مناجات , عشق الهی , حرف حساب ,
نویسنده : بنده خدا 4 مدیر اصلی است
تاریخ : یکشنبه 24 دی 1391
زمان : 19:09
به خودت ایمان داشته باش
نظرات |
الا و. ویلكوكس می‌گوید:

به استعداد خودت ایمان داشته باش

همانطور كه به خدا ایمان داری

روح تو پاره‌ای از آن «واحد» بزرگ است

نیروهایی كه در تو هست

مانند دریای وسیعی عمیق و بی‌پایان است.

روحت را در میان سكوت،

در جزائر الماس گردش بده

آن جزائر را كشف كن و از آنها استفاده كن.

اما برای اینكه تسلیم بادها نشوی

سكان اراده را به كار انداز

اگر به آفریننده و به خودت ایمان داشته باشی

هیچكس نمی‌تواند به نیروهای تو حدودی قائل شود

بزرگترین پیروزی‌ها به تو تعلق می‌گیرد

به پیش! به پیش!


:: مرتبط با: سخنان مشاهیر جهان ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : یکشنبه 11 تیر 1391
زمان : 20:16
پندهای شنیدنی
نظرات |

هنر، چاشنی زندگیست .

عشق زندگی را به شیوش می آورد .

هنر، با احساسات آدمی بازی می کند .

عشق، به وجود آورنده اعمال زیباست .

احساس اجبار به فداکاری، لازمه زندگیست .

زندگی، یعنی پژوهش، و فهمیدن چیزی جدید .

یک عمل درست، بهتر است از هزار نصیحت .  

فعال باشیم، ولی ملایم، عادل باشیم، ولی با گذشت  .

سخنان محمود حسابی:: مرتبط با: سخنان مشاهیر جهان , راهنمایان جاده نور , مفید برای زندگی ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : یکشنبه 17 اردیبهشت 1391
زمان : 14:23
پندهای شنیدنی
نظرات |

 

* برای کسی که اندیشه عدم خشونت را در خود پرورده است تمام عالم یک خانواده است. نه ترسی به دل دارد و نه کسی از او می ترسد .

*انسان نمی تواند در حوزه ای از زندگی خود با درستی و صداقت عمل کند در حالی که در سایر حوزه های زندگیش آلوده نادرستی هاست . زندگی ، واحدی تجزیه ناپذیر است .

*پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنست که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی .

 

*محبت نیرومندترین قدرتی است که جهان در اختیار خود دارد و در عین حال ساده ترین نیرویی است که بتوان تصور کرد .

 

*عدم خشونت فقط وقتی خواهد بود که ما کسانی را دوست بداریم که از ما نفرت دارند. می دانیم که عمل کردن به این قانون بزرگ محبت چقدر دشوار است. اما آیا انجام تمام کارهای بزرگ دشوار نیست؟

تمامی گناهان ، نهانی صورت می گیرد. آن لحظه ای که درک کنیم خداوند حق بر افکار ما گواه است ، شاید رها و آزاد شویم .*

ماهاتما گاندی:: مرتبط با: سخنان مشاهیر جهان ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : دوشنبه 11 اردیبهشت 1391
زمان : 20:37
جملات زیبا و انرژی بخش
نظرات |


رحمت خداوند ممکن است تاخیر داشته باشد اما حتمی است>>>انتونی رابینز

 

چنانچه نیک اندیش باشید خیر و خوشی به دنبالش خواهد امد>>>ژوزف مورفی


 

افراد موفق هیچ وقت اجازه نمیدهند که شرایط ازارشان دهد>>>مارک فیشر
 

وقتی که هدف روشنی داشته باشیم احساس روشنی به ما دست میدهد>>>انتونی رابینز

 

هر کس از قدرت انتخاب برخوردار است پس سلامتی و شادی را انتخاب کند>>>ژوزف مورفی
 

با هر تصمیمی تغییری تازه در زندگی اغاز میکنید.>>>انتونی رابینز


 

 برای شروع باید باور داشته باشی که میتوانی سپس با اشتیاق شروع کنی>>>مارک فیشر
 

اگر نمیدانی به کجا میروی به هیچ کجا نخواهی رسید.>>>مارک فیشر

این روشنی هدف است که به شما نیرو میبخشد>>>انتونی رابینز

 

در زندگی شکست وجود ندارد بلکه فقط نتیجه موجود است>>>انتونی رابینز

نه موفقیت و نه شکست یک شبه ایجاد نمیشود.>>>انتونی رابینز

 

به ضمیر باطن خود به صورت یک هوش زنده و یک یار موافق بنگرید>>>ژوزف مورفی

زندگی دقیقا به ما ان چیزی را میدهد که به دنبالش هستیم>>>مارک فیشر

نباید مطالب غلطی که از گذشته در ذهن ما برنامه ریزی شده اند حال و اینده ما را تباه کنند >>> انتونی رابینز

 

اندیشه هایتان را عوض کنید تا سرنوشتتان عوض شود.>>>ژوزف مورفی

 

زندگی آماده است تا بسیار بیشتر از انچه تصورش را میکنید به ما بدهد.>>>مارک فیشر

 

تنها کسانی میتوانند کارهای بزرگی انجام دهند که به قدرت ذهن ایمان دارند.>>>مارک فیشر:: مرتبط با: سخنان مشاهیر جهان ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : سه شنبه 22 فروردین 1391
زمان : 15:37
 

 
.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.