(دل آرام گــــــیرد به یـــــاد خـــــدای)


زندگی
نظرات |


کفشهایم را میپوشم و در زندگی قدم میزنم 
من زنده ام و زندگی 
ارزش رفتن دارد. 

آن قدر می روم تا صدای پاشنه هایم 
گوش ناامیدی را کر کند 
خوب میدانم که گاه کفشها، 
پاهایم را میزند، میفشرد و به درد میاورد 
امامن همچنان خواهم رفت 
زیرا زندگی ارزش لنگ لنگان رفتن را نیز دارد. 

ماندن در کار نیست 
گذشته های دردناک را رها میکنم و به آینده نامعلوم 
نمی اندیشم 
ولی این را میدانم؛ 
گذشته با آینده یکسان نیست. 

زندگی نه ماندن است نه رسیدن 
زندگی به سادگی رفتن است 
به همین راحتی، 
زندگی چقدر آسان است… 
زندگی ارزش لنگ لنگان رفتن را نیز دارد،،، 
:: مرتبط با: حرف حساب ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : سه شنبه 18 تیر 1398
زمان : 08:13
بهشت و جهنم
نظرات |

بهشت مکان نیست،
زمان است!
زمانی که اندیشه‌های مثبت
و میل به نیکی
و عشق ورزی در وجودمان است

و جهنم مکان نیست،
زمان است!
زمانی که اندیشه‌های منفی
و کینه ورزی وجودمان را می آلاید.:: مرتبط با: حرف حساب ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : یکشنبه 26 خرداد 1398
زمان : 08:22
به نیكی
نظرات |

به نیكی گرای و میازار كس
ره رستگاری همین است و بس
فردوسی:: مرتبط با: حرف حساب ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : دوشنبه 17 دی 1397
زمان : 08:55
...
نظرات |

اگر به سختی دل‌شکسته شدی
اما همچنان شهامت مهربان بودن با دیگران را داری،
پس لایق عشقی عمیق تر از اقیانوس هستی ... 

#نیکیتا_گیل:: مرتبط با: حرف حساب ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : سه شنبه 4 دی 1397
زمان : 09:27
اسرار آﺭﺍﻣﺶ در روابط:
نظرات |
ﯾﮏ: ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺗﺎﺛﯿﺮﯼ ﺑﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

ﺩﻭ: ﻣﺮﺩﻡ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻣﺮﺍ ﺩﺭﮎ ﮐﻨﻨﺪ.

سه: ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻟﻄﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﻮﻗﻌﯽﻧﺪﺍﺭﻡ ﻭ ﮔﺮﻧﻪ ﺍﯾﻦ ﻟﻄﻒ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺍﻭ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ.

چهار: ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻧﺎﺟﻮﺍﻧﻤﺮﺍﺩﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺸﻮﻡ.

پنج: ﺩﻧﯿﺎ ﺳﺨﺎﻭﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺴﯽ، ﺭﺍﻩ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺮﺍ ﺗﻨﮓ ﮐﻨﺪ.

شش: ﻣﻼﮎ ﻣﻦ ﺭﻓﺘﺎر ﺷﺮﺍﻓﺘﻤﺪﺍﻧﻪ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ.:: مرتبط با: حرف حساب ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : دوشنبه 26 آذر 1397
زمان : 10:11
پدر و مادر
نظرات |

پدر و مادر
همانند سوره ای
از " قرآن " هستن 
که هیچ کس
نمیتواندمانندش را
برایت بیاورد.

قدر آئینه بدانید 
چو هست
نه در آنوقت
که افتاد و...:: مرتبط با: حرف حساب ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : چهارشنبه 7 آذر 1397
زمان : 10:00
هلن کلر
نظرات |

من که نابینا هستم، 
شما بینایان را پند می دهم:
از چشمان خود آنچنان بهره بگیرید که
گویى فردا به یکباره کور خواهید شد.
موسیقی نهفته در صداها،
نغمه ی پرندگان و آهنگ نوازندگان را
آنگونه گوش دهید، 
گویی فردا به یکباره کر خواهید شد.
آنچه را می خواهید، چنان لمس کنید،
گویی فردا به یکباره لامسه ی خود را از دست خواهید داد.
رایحه ی گُل ها را ببوئید 
و هر لقمه را چنان مزه مزه کنید، 
گویی فردا به یکباره شامه و ذائقه ی خود را از کف می دهید...

#هلن_کلر

:: مرتبط با: حرف حساب ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : یکشنبه 27 آبان 1397
زمان : 09:48
موفقیت
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : پنجشنبه 10 آبان 1397
زمان : 09:44
حکیمانه
نظرات |

از حکیمی پرسیدند:
چرا از کسی که اذیتت می کند انتقام نمی گیری؟
با خنده جواب داد:
آیا حکیمانه است سگی را که گازت گرفته را گاز بگیری .
میان پرواز تا پرتاب تفاوت از زمین تا آسمان است .
پرواز که کنی، 
آنجا میرسی که خودت می خواهی .
پرتابت که کنند ، 
آنجا می روی که آنان می خواهند .
پس پرواز را بیاموز...!!!

پرنده ای که "پرواز" بلد نیست،
به قفس میگوید: 
"تقدیر"

:: مرتبط با: حرف حساب ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : چهارشنبه 9 آبان 1397
زمان : 09:52
ذهن آدمی
نظرات |

ذهن آدمی 
مانند ساعتی است ڪه مدام از ڪار می‌افتد

ذهن را باید با اندیشه های خوب
ڪوڪ ڪرد...

قراره عالی باشی
هم نگاهت هم رفتارت هم افڪارت.

به خودت یک قولی بده
قول بده که سعی کنی 

همیشه حست را 
نسبت به خودت خوب نگه داری،

اونقدر ارزشمندی که 
زنده هستی، 

چه دلیلی بهتر ازاین، 
برای دوست داشتن خودت؟:: مرتبط با: حرف حساب ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : چهارشنبه 2 آبان 1397
زمان : 09:53
 

 
.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.