(دل آرام گــــــیرد به یـــــاد خـــــدای)


روزها
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : پنجشنبه 15 شهریور 1397
زمان : 08:46
لبخند
نظرات |


یه روز موسیو ابراهیم از من پرسید: "چرا هیچ وقت لبخند نمی نزی، مومو؟"

این سوال مثل یه مشت خورد تو صورتم. یه ضربه محکم که انتظارش رو نداشتم.

" لبخند فقط مال پولدارست، مسیو ابراهیم، من توان مالیشو ندارم"

حتما برای این که لجم رو در بیاره شروع کرد به خندیدن. "لابد فکر می کنی که من پولدارم!"

"صندوق شما همیشه پر از اسکناسه، کسی رو نمی شناسم که در عرض روز این قدر اسکناس ببینه

اما من با این اسکناسا باید تا آخر ماه پول جنسا و اجاره رو بپردازم، می دونی چیز زیادی ازش باقی نمی مونه." 

و بیش تر خندید. مثل این که می خواست کفر منو در بیاره

" مسیو ابراهیم وقتی می گم لبخند فقط مال پولداراس، می خوام بگم که مال آدمای خوشبخته"

" نه اشتباه می کنی. این لبخنده که خوشبختت می کنه."

موسیو ابراهیم 
امانوئل اشمیت


:: مرتبط با: عمومی ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : چهارشنبه 14 شهریور 1397
زمان : 08:12
ترمز موفقیت
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : یکشنبه 11 شهریور 1397
زمان : 07:55
قانون جهان هستی
نظرات |

این قانون جهان هستی است :

که هر هدفی را تو باور کنی
جستجو کنی و به آن عشق بورزی
آن هدف هم تو را جستجو می کند و 
به سوی تو می آید.


:: مرتبط با: عمومی ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : شنبه 3 شهریور 1397
زمان : 07:13
نتیجه
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : چهارشنبه 24 مرداد 1397
زمان : 08:16
آهنگِ زندگانی
نظرات |

هر ذرّه ای دوان است
تا زندگی بیابد
تو ذرّه ای نداری
آهنگِ زندگانی

آن ها که اهل صُلحَند
بردند زندگی را
وین ناکسان بمانند
در جنگِ زندگانی:: مرتبط با: عمومی ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : سه شنبه 23 مرداد 1397
زمان : 08:03
امروز
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : سه شنبه 16 مرداد 1397
زمان : 08:00
حرف حساب
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : یکشنبه 14 مرداد 1397
زمان : 07:24
هدف
نظرات |‏ هدف اصلی ما در زندگی کمک به دیگران است. 
اگر نمی‌توانید به آنها کمک کنید حداقل آزار نرسانید. 

#دالایی_لاما


:: مرتبط با: عمومی ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : سه شنبه 26 تیر 1397
زمان : 08:00
.
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : پنجشنبه 21 تیر 1397
زمان : 07:09
 

 
.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.