(دل آرام گــــــیرد به یـــــاد خـــــدای)


خدای من
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : شنبه 22 دی 1397
زمان : 08:02
آرامش
نظرات |

اغلب کسانی که در زندگی خویش

احساس آرامش میکنند

لبخند را مشق خود میکنند

امید را هر روز دعا میکنند

عشق را تدریس میکنند

و محبت را فراموش نمیکنند:: مرتبط با: عمومی ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : یکشنبه 16 دی 1397
زمان : 08:00
یك " خط فاصله"
نظرات |

به تاریخ های روی سنگ قبر نگاه کنید:

تاریخ تولد- تاریخ مرگ

آنها فقط با یك خط فاصله از هم جدا شده اند،

همین خط فاصله كوچك نشان دهنده تمام مدتی است كه ما روی كره زمین زندگی كرده ایم،

ما فقط به اندازه یك " خط فاصله" زندگی می كنیم!

و ارزش این خط كوچك را تنها كسانی می دانند كه به ما عشق ورزیده اند.

آنچه در زمان مرگ مهم است پول و خانه و ثروتی كه باقی می گذاریم نیست،

 بلكه چگونه گذراندن این خط فاصله است.

بیایید به چرایى خلقتمان بیاندیشیم

بیایید بیشتر یكدیگر را دوست داشته باشیم

دیر تر عصبانی شویم

بیشتر قدردانی كنیم

كمتر كینه توزی كنیم

بیشتر احترام بگذاریم

بیشتر لبخند بزنیم

و به یاد داشته باشیم كه این " خط فاصله" خیلی كوتاه است!:: مرتبط با: عمومی ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : سه شنبه 11 دی 1397
زمان : 07:51
دست محبت
نظرات |


در یک دهکده ی کوچک معلم مدرسه از دانش آموزان خواست تا تصویری از چیزیکه برایشان بسیار با ارزش است را بکشند.
او با خود فکر میکرد که این بچه های فقیر حتما تصویر بوقلمون و میز پر از غذا را میکشند. 
ولی وقتی یکی از بچه ها نقاشی ساده و کودکانه خود را تحویل داد,معلم شوکه شد.او تصویر یک دست را کشیده بود. ولی این دست چه کسی بود؟
یکی از بچه ها گفت من فکر میکنم این دست خداست که بما غذا میرساند. دیگری گفت که این دست کشاورزی است که گندم میکارد. معلم بالای سر آن کودک رفت و از او پرسید این دست چه کسی است؟ کودک در حالیکه خجالت میکشید گفت:خانم، این دست شماست.
معلم بیاد آورد که از وقتی این کودک پدر و مادرش را از دست داده بود به بهانه های مختلف پیش او میامد تا خانم معلم دست نوازشی بر سر او بکشد....

ایمان داشته باش که کوچکترین محبتها از ضعیفترین حافظه ها پاک نمیشود. .


:: مرتبط با: عمومی ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : چهارشنبه 5 دی 1397
زمان : 09:19
می رود قافله ی عمر
نظرات |

می رود قافله ی عمر،چه ها می ماند..؟
هر که غفلت کند از قافله جا می ماند
شیشه ی عمر چه زیباست ولی حساس است
که به رویش اثر ِلکه و "ها" می ماند
باید از شیشه ی خود لکه زدایی بکنی
خوب و بد در پس ِاین شیشه بجا می ماند .:: مرتبط با: عمومی ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : یکشنبه 25 آذر 1397
زمان : 09:00
موفقیت
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : شنبه 24 آذر 1397
زمان : 09:03
...
نظرات |

چون وا نمیکنی گرهی، خود گره مباش

ابرو گشاده باش، چو دستت گشاده نیست ...

صائب تبریزی:: مرتبط با: عمومی ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : دوشنبه 19 آذر 1397
زمان : 08:18
درویشی
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : پنجشنبه 15 آذر 1397
زمان : 08:45
یکرو باش
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : چهارشنبه 14 آذر 1397
زمان : 08:49
"لطفا از اینها بیشتر بفرست"
نظرات |

هر بار چیزی را مورد ستایش قرار می دهید،هربار از چیزی تعریف می کنید،

هر بار از دیدن چیزی احساس خوبی پیدا می کنید،،در واقع به عالم هستی می گویید:

"لطفا از اینها بیشتر بفرست"

دیگر نیازی نیست که منظورتان را با الفاظ بیشتری توجیه کنید

و چنانچه اغلب اوقات در حال تحسین و ستایش باشید،

همه ی چیزهای خوب به سوی شما جاری خواهد شد.:: مرتبط با: عمومی ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : سه شنبه 13 آذر 1397
زمان : 08:02
 

 
.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.