(دل آرام گــــــیرد به یـــــاد خـــــدای)


بهشت عشق
نظرات |


دلم می خواست سقف معبد هستی فرو می ریخت
پلیدی ها و زشتی ها ، به زیر خاك می ماندند
بهاری جاودان آغوش وا می كرد
جهان در موجی از زیبایی و خوبی شنا می كرد
بهشت عشق می خندید
به روی آسمان آبی آرام
پرستوهای مهر و دوستی پرواز می كردند
به روی بام ها ناقوس آزادی صدا می كرد
مگو : « این آرزو خام است »
مگو : « روح بشر همواره سرگردان و ناكام است »
اگر این كهكشان از هم نمی پاشد
وگر این آسمان در هم نمی ریزد

بیا تا ما « فلك را سقف بشكافیم و طرحی نو در اندازیم »
به شادی « گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم »

" فریدون مشیری"


:: مرتبط با: از زلال دل ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : چهارشنبه 21 آذر 1397
زمان : 07:03
...
نظرات |

چون وا نمیکنی گرهی، خود گره مباش

ابرو گشاده باش، چو دستت گشاده نیست ...

صائب تبریزی:: مرتبط با: عمومی ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : دوشنبه 19 آذر 1397
زمان : 08:18
امید زنده است .
نظرات |

هیچ شبی، پایان زندگی نیست
از ورای هر شب دوبارہ
خورشید طلوع میڪند 
و بشارت صبحی دیگر میدهد. 
این یعنی امید هرگز نمیمیرد .:: مرتبط با: لطف خدا ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : یکشنبه 18 آذر 1397
زمان : 08:52
خدای من
نظرات |

پادشاها!
تو را ندا دهم و مناجاتت کنم،
مناجات بنده شکسته بالی که میداند تو می شنوی
و چشم داشت چنان دارد که تو اجابتش نمایی،
بر در بارگاهت ایستاده،
ایستادن بنده سرگشته و بی پناهی که جز تو وکیلی نمی یابد که عهده دار کارش گردد.

مناجات های محیی الدین ابن عربی:: مرتبط با: از زلال دل ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : شنبه 17 آذر 1397
زمان : 08:18
درویشی
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : پنجشنبه 15 آذر 1397
زمان : 08:45
یکرو باش
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : چهارشنبه 14 آذر 1397
زمان : 08:49
"لطفا از اینها بیشتر بفرست"
نظرات |

هر بار چیزی را مورد ستایش قرار می دهید،هربار از چیزی تعریف می کنید،

هر بار از دیدن چیزی احساس خوبی پیدا می کنید،،در واقع به عالم هستی می گویید:

"لطفا از اینها بیشتر بفرست"

دیگر نیازی نیست که منظورتان را با الفاظ بیشتری توجیه کنید

و چنانچه اغلب اوقات در حال تحسین و ستایش باشید،

همه ی چیزهای خوب به سوی شما جاری خواهد شد.:: مرتبط با: عمومی ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : سه شنبه 13 آذر 1397
زمان : 08:02
توکل به خدا
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : یکشنبه 11 آذر 1397
زمان : 10:40
زندگی زیباست
نظرات |


صبح هنگام، خورشید لبخند می‌‌زند و سلام خداوند را به زمینیان می‌رساند.

پاسخ سلام خداوند را با عشق، امید و ایمان بدهیم.
:: مرتبط با: تفکر مثبت ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : شنبه 10 آذر 1397
زمان : 09:10
پدر و مادر
نظرات |

پدر و مادر
همانند سوره ای
از " قرآن " هستن 
که هیچ کس
نمیتواندمانندش را
برایت بیاورد.

قدر آئینه بدانید 
چو هست
نه در آنوقت
که افتاد و...:: مرتبط با: حرف حساب ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : چهارشنبه 7 آذر 1397
زمان : 09:00
 

 
.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.