(دل آرام گــــــیرد به یـــــاد خـــــدای)


نکته های قرآنی
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : شنبه 26 مرداد 1398
زمان : 08:16
خدا برای ما کافی است
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : سه شنبه 22 مرداد 1398
زمان : 09:46
" بارالها "
نظرات |


" بارالها "

به دل نگیر اگر گاهی "زبانم " ازشکرت باز می ایستد
تقصیری ندارد 
قاصر است کم میآورد دربرابر بزرگی ات....
لکنت می گیرد واژه هایم در برابرت!
در دلم اما همیشه
ذکر خیرت جاریست
من برای بندگی تو هزار و یک دلیل می خواهم 
ممنونم که بی چون و چرا برایم " خدایی " میکنی....


:: مرتبط با: از زلال دل ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : شنبه 19 مرداد 1398
زمان : 08:14
دلها آرام میگیرد با " یاد خدا "
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : چهارشنبه 16 مرداد 1398
زمان : 08:48
چقدر خوبه که
نظرات |

بیاید یه لیست بنویسیم طوری که هر سطرش با این کلمه شروع شه: "چقدرخوبه که"...
مثل این:
چقدر خوبه که میتونم هنوز لبخند بزنم...
چقدر خوبه که سالمم...
چقدر خوبه که خانوادم رو دارم...
چقدر خوبه که میتونم هنوز آبی اسمون رو ببینم..
چقدر خوبه که میتونم انسانیت درونم رو حس کنم..
چقدر خوبه که....
بیاین برای یه بار هم که شده،داشته هامون روبه یادبیاریم نه نداشته هامون رو!:: مرتبط با: از زلال دل ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : یکشنبه 13 مرداد 1398
زمان : 08:08
...
نظرات |

باز شدنِ چشمانم هر روز صبح؛

یعنى خدا دوست داشتنت را تمدید كرده

قَدرَش را میدانم....

علی قاضی نظام


:: مرتبط با: لطف خدا ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : پنجشنبه 10 مرداد 1398
زمان : 08:52
صبوری ...
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : سه شنبه 8 مرداد 1398
زمان : 08:56
ﺑﻪ خدا ﺑﺴﭙﺎﺭ
نظرات |

بیدارشو !
ﻭﻋﺪﻩ ی خدﺍ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ 
ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻩ .
ﺗﺎ ﻓﺘﺢ کنی ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ
ﻭ ﻣﻤﻜﻦ کنی؛ ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ ﻫﺎﺭﺍ
ﻭ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﻴﺎﻭﺭی؛
ﺩﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﻴﻬﺎ ﺭﺍ 
ﭘﺲ امروز ﺧﻮﺩ ﺭﺍ 

ﺑﻪ خدا ﺑﺴﭙﺎﺭ:: مرتبط با: از زلال دل ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : یکشنبه 6 مرداد 1398
زمان : 08:14
لبخند بزن
نظرات |

لبخند بزن به تمام گلهای عالم
که از زمینی سخت میرویند
وجهان رازیبا میسازند …
لبخندبزن به خدایی که بانعمتهایش،
لبخند رامیهمان لبهایت میکند.
که این لبخند
این زیباترین صورت نیایش است

محال است آدمی چیزی را به دست آورد
که خود هرگز آن را نبخشیده باشد،،،
پس عشقی در حد کمال ببخش
تا عشقی در حد محال به دست آوری...
عشق بی قید و شرط زیباست...:: مرتبط با: از زلال دل ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : شنبه 5 مرداد 1398
زمان : 08:43
امروز
نظرات |

هرکس هرجای جهان خوبی کند ،
نبض زمین بهتر می زند،
خون در رگهای خاک بیشتر میدود 
و چیزی به زندگی اضافه می شود.
و هرکس هرجای جهان بدی کند،
تکه ای از جان جهان کنده میشود،
گوشه ای از تن زمین زخمی میشود.
و چیزی از زندگی کم میشود.
هر روز از خودت بپرس
امروز بر زندگی افزودم یا از آن کاستم ؟
نپرس امروز خوب بود یا بد؟
بپرس امروز خوب بودم یا بد؟
زیرا زندگی ،
پاسخ هر روزه همین پرسش است.:: مرتبط با: عمومی ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : پنجشنبه 3 مرداد 1398
زمان : 08:22
 

 
.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.