(دل آرام گــــــیرد به یـــــاد خـــــدای)


داستان کوتاه
نظرات |

روزی در یک مراسم مهمانی دست یک پسر بچه که در حال بازی بود در یک گلدان کوچک و بسیار گرانقیمت گیر کرد.
هر کاری کرد، نتوانست دستش را از گلدان خارج کند. به ناچار پدرش را به کمک طلبید.
اما پدرش هم هر چه تلاش کرد نتوانست دست پسرش را از گلدان خارج کنند.
همه بزرگان حاضر در مراسم دور او جمع شده بودند و سعی در کمک به او را داشتند.
در نهایت پدر راضی شد گلدان گران قیمت را بشکند تا دست کودک خود را آزاد کند.
ناگهان فکری به سرش زد و به پسرش گفت:
دستت را باز کن، انگشت هایت را به هم بچسبان و آنها را مثل دست من جمع کن. آن وقت دستت بیرون میآید.
پسر گفت: "می دانم اما نمی توانم این کار را بکنم."
پدر که از این جواب پسرش شگفت زده شده بود پرسید: "چرا نمی توانی؟"
پسر گفت: "اگر این کار را بکنم سکه ای که در مشتم است، بیرون می افتد."
شاید شما و همه حاضران در مهمانی به ساده لوحی آن پسر خندیدید اما واقعیت این است که اگر دقت کنیم می بینیم
همه ما در زندگی به بعضی چیزهای کم ارزش چنان می چسبیم که ارزش دارایی های پر ارزشمان را فراموش کرده ایم.
آن گلدان با ارزش و گرانقیمت نماد عمر ماست
و آن سکه بی ارزش نماد زندگی مادی و بیهوده ماست
و آن کودک نماد فکر کوتاه اکثر آدمهاست
و آن مراسم مهمانی نماد دنیاست.

:: مرتبط با: حکایتهای شیرین ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : دوشنبه 31 اردیبهشت 1397
زمان : 08:15
فقط خودت باش
نظرات |

می گویند با هر کس باید مثل خودش رفتار کرد!

شما گوش نکنید . . .
چون اگر چنین بود ، از منش و شخصیت هیچکس، چیزی باقی نمی ماند !
هر کس، هرچه به سرت آورد ، فقط خودت باش ...
نگذار برخورد نادرست آدمها ، "اصالت و طبیعت" تو را خدشه دار کند
اگر جواب هر جفایی ، بدی بود ؛
که داستان زندگی ما، خالی از ؛ آدمهای خوب می شد ...:: مرتبط با: حرف حساب ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : یکشنبه 30 اردیبهشت 1397
زمان : 09:37
این زندگی
نظرات |دلا این زندگی جز یک سفر نیست
گذرگاه است و راهش بی خطر نیست

چو خواهی با صفا باشی و صادق
به جز راه خدا راهی دگر نیست

غم بیچارگان خوردن مهم است
دلی از خود نیازردن مهم است

چه مدت زندگی کردن مهم نیست
چگونه زندگی کردن مهم است

عیوب خویش را دیدن مهم است
خطا باشد ز مردم عیب جویی

خطای خلق بخشیدن مهم است
دلا درد آشنا بودن مهم است


:: مرتبط با: راز آفرینش ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : شنبه 29 اردیبهشت 1397
زمان : 08:00
دل بی کینه
نظرات |

هیچ 
نقطه از دنـــــــیا 
زیـــــــبا و
آرامـــــــتـــــر
از قلبی که خالی
از کینه باشد، 
نیست .


:: مرتبط با: از زلال دل ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397
زمان : 07:46
حکمت خدا
نظرات |


ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﯼ ﭘﺎﺩﺷﺎهی بود که ﻭﺯﻳﺮﯼ داشت که همیشه ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﺮ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺧﻴﺮ ﻳﺎ ﺷﺮﯼ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ می‌افتاد، ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺑﺎﺩﺷﺎﻩ می‌گفت: «ﺣﺘﻤﺎ ﺣﻜﻤﺖ ﺧﺪﺍﺳﺖ!» 
ﺗﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺩﺳﺘﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ چاقو ﺑﺮﻳﺪ ﻭ ﻭﺯﻳﺮ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﮔﻔﺖ: «ﺑﺮﻳﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﺩﺳﺘﺖ ﺣﻜﻤﺘﯽ ﺩﺍﺭﺩ!»
ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻨﺪﯼ ﺑﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﻭ که ﺑﻪ ﺣﻜﻤﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﺪﺍﺷﺖ، ﻭﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ.

ﻓﺮﺩﺍﯼ ﺁن رﻭﺯ ﻃﺒﻖ ﻋﺎﺩﺕ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﺭ ﺭﻓﺖ، ﻭﻟﯽ این بار ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺑﻮﺩ. ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺷﻜﺎﺭ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻋﺪﻩ‌ﺍﯼ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﻮﻣﯽ ﺍﻭ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ خواستند ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺪﺍﻳﺎﻧﺸﺎﻥ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻛﻨﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ کردن، ﻣﺘﻮﺟﻪ شدند ﺩﺳﺖ پادشاه ﺯﺧﻤﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻧﺎﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻘﺺ می‌خواستند. ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ پادشاه ﺭﺍ ﺁﺯﺍﺩ کردند.
ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻭ پیش ﻭﺯﻳﺮ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﻓﺖ ﻭ ﻗﻀﻴﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﻧﻘﻞ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ: «ﺣﻜﻤﺖ ﺑﺮﻳﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﺩﺳﺘﻢ ﺭﺍ ﻓﻬﻤﻴﺪﻡ ﻭﻟﯽ ﺣﻜﻤﺖ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﻓﺘﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪﻡ!»
ﻭﺯﻳﺮ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ: «ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻧﺒﻮﺩﻡ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﺭ ﻣﯽﺁﻣﺪﻡ ﻭ ﻣﻦ ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺷﻤﺎ ﺣﺘﻤﺎً ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ می‌شدم.»
ای کاش از الطاف پنهان حق سر در می‌آوردیم که این گونه ناسپاس خدا نباشیم...


:: مرتبط با: حکایتهای شیرین ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : سه شنبه 25 اردیبهشت 1397
زمان : 07:44
دعا
نظرات |

خدایا به روزگار دوستانم آرامش
به زندگیشان عافیت،به عشقشان ثبات
به مهرشان وفا، به عمرشان عزت
به رزقشان برکت، و به وجودشان صحت بده...

الهی آمین:: مرتبط با: دعا و مناجات ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : دوشنبه 24 اردیبهشت 1397
زمان : 08:06
smile
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : یکشنبه 23 اردیبهشت 1397
زمان : 08:19
سلام
نظرات |

سلام که تکرار شود...
“آرامش” قطره قطره ی
کدورت های جان را
شستشو میدهد

باز هم سلام
که نام خداست
مفهوم زندگی ست
بهانه ی شروع ارتباط
زیبایی حضور آدمی
و
نمایش احساس است…
سلامی رهاتر از رها
برای جانهایی که
به انگیزه ی مهربانی 
زندگی میکنند .


:: مرتبط با: از زلال دل ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : شنبه 22 اردیبهشت 1397
زمان : 09:19
خوشحالی یعنی:
نظرات |


کارل گوستاو یونگ، روانشناس سوئیسی ، تعبیر جالبی از انسانِ خوشحال دارد که بسیار از تعریفِ عادی و معمول خوشحالی فاصله دارد. بر اساس این تعریف، 


خوشحال بودن یعنی :
توانمندیِ بالای ما در شکیبایی و استقامت در برابر سختی ها.

خوشحالی یعنی:
اطمینانی درونی به این که درد و رنج و سختی و بیماری و مرگ جزء لاینفک زندگی ست، اما هیچ کدام از آنها نمی تواند مرا از پا بیاندازد.

خوشحالی یعنی:
میل به زندگی علی رغم علمِ به فانی بودنِ همه چیز.

خوشحالی یعنی:
در سختی ها لبخند زدن

خوشحالی یعنی:
آگاهی از توانمندی بزرگ ما برای به دوش کشیدنِ مشکلات.

خوشحالی یعنی:
بعد از هر زمین خوردن همچنان بتوانیم بلند شویم،بعد از هر گریه همچنان بتوانیم بخندیم و لبخند بر لبِ دیگر همنوعان بیاوریم.

خوشحالی یعنی:
حضورِ کاملِ ما در هستی

خوشحالی یعنی:
همچون رودجاری بودن و در حرکت بودن،عبور کردن و به عظمتی بی پایان چشم دوختن

خوشحالی یعنی:
توانایی ما به گفتن یک آری بزرگ به زندگی.


:: مرتبط با: حرف حساب ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397
زمان : 09:00
امروز را
نظرات |

امروز را گلی زیبا باش
بیاندیش
بکوش
مهربان باش
عشق بورز
امروز دستی بگیر
و با مهربانی بوی خدا را منتشر کن ...


:: مرتبط با: مفید برای زندگی ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397
زمان : 08:49
 

 
.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.