(دل آرام گــــــیرد به یـــــاد خـــــدای)


دعا
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : پنجشنبه 30 شهریور 1396
زمان : 08:28
قانون انتظار
نظرات |

قانون انتظار میگوید:
منتظر هر چی باشید
وارد زندگیتان میشود.
پس دائم با خودتان تکرار کنید:
من امروز
منتظر عالی ترین
اتفاق ها هستم...نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : چهارشنبه 29 شهریور 1396
زمان : 07:59
عاقبت اندیشی
نظرات |

مردی با اصرار بسیار از رسول اکرم ( ص ) یک جمله به عنوان اندرز خواست .

رسول اکرم ( ص ) به او فرمودند :
 اگر بگویم بکار می بندی ؟
 بلی یا رسول الله !

 اگر بگویم بکار می بندی ؟
 بلی یا رسول الله

 اگر بگویم بکار می بندی ؟
بلی یا رسول الله ؟


رسول اکرم بعد از اینکه سه بار از او قول گرفتند و...او را متوجّه اهمیّت مطلبی که می خواهد بگوید، کرد ، به او فرمودند :
هر گاه تصمیم بکاری گرفتی ، اول در اثر و نتیجه و عاقبت آن کارفکر کن و بیندیش ،
 اگر دیدی نتیجه و عاقبتش صحیح است آن را دنبال کن و اگر عاقبتش گمراهی و تباهی است، از تصمیم خود صرف نظر کن .


:: مرتبط با: مفید برای زندگی , حکایتهای شیرین ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : سه شنبه 28 شهریور 1396
زمان : 08:12
خدایا !
نظرات |

خدایا...

شب شد...
دلها به فردا امیدوار شد
چشم ها پر از خواب شد،همه میگویندکه زندگی سر بالایی و سرازیری دارد
اما من میگویم: زندگی هر چه که هست،جریان دارد
میگویم: تا خدا هست و خدایی میکند،امید هست...
فردا روشن است
میگویم: خداوندا باز هم خودت هوای همه دوستانم را داشته باش...
همانهایی که چشم امیدشان به توست...:: مرتبط با: از زلال دل ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : دوشنبه 27 شهریور 1396
زمان : 10:00
...
نظرات |

ذکر روز یکشنبه
صد مرتبه
" یا ذالجلال و الاکرام "نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : یکشنبه 26 شهریور 1396
زمان : 08:57
...
نظرات |

این قدر عمر که تو را هست
در تفحص حال خود خرج کن!

جسمت خود دی بود،
روح را دوسه روز بیشتر گیر،

"صدهزارسال گیر اندک باشد".!! 

#مقالات شمس تبریزی


:: مرتبط با: حرف حساب ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : شنبه 25 شهریور 1396
زمان : 07:44
آرامش
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : دوشنبه 20 شهریور 1396
زمان : 08:43
مناجات نامه
نظرات |

خدایا!
شیطان ونفس به هم دست داده اند تا بندگان خوب تو را زمین بزنند. بی
مُساعدت تو مقاومت ممکن نیست!


خدایا!
به یأس، بگو رهایمان کند، 
به خستگی بگو که دست از سرمان بردارد 
وبه شیطان بگو که ما از آن توایم، امید نبندد...

سید مهدی شجاعی
مناجات نامه


نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : یکشنبه 19 شهریور 1396
زمان : 08:44
...
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : پنجشنبه 16 شهریور 1396
زمان : 08:24
گذشته
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : چهارشنبه 15 شهریور 1396
زمان : 08:38
 

 
.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.