(دل آرام گــــــیرد به یـــــاد خـــــدای)


آداب روزه
نظرات |

کاشکی کسی برایمان گفته بود
که پراندن گنجشک روزه را باطل میکند..
و ترساندن گربه ای..
و له کرده گلهای روییده لای علف های سبز...
و چیدن یک یاس ب بهانه ی بوی خوشش
و ناامید کردن درمانده ای...
کاش کسی برایمان از مبطلات روزه گفته بود
رساندن غبار غم ب قلب دیگری...
چشاندن شوری اشک ب لب های دیگری...
قی کردن اشتباه سالهای خود ب روی دیگری...
و فرو کردن وجدان تن پرور در اب بی تفاوتی..‌
و باقی ماندن بر جنایت سنگین بی مسولیتی..
تا اذان صبح!
چه فرقی میکند 
رمضان باشد یا خرداد ...
هر روزی که دستی گرفتی
دلی ب دست اوردی...
اشکی پاک کردی...
انسانی!
روزه پرهیز بگیریم..
پرهیز از قضاوت...از دروغ...
از ریا....از تهمت...
وگرنه تا بوده انسانهایی بودند که بسیار گرسنگی کشیده اند‌..
ولی هرگز روزه نبوده اند..‌

:: مرتبط با: حرف حساب ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : سه شنبه 9 خرداد 1396
زمان : 10:04


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.