(دل آرام گــــــیرد به یـــــاد خـــــدای)


...
نظرات |

دو چیز انسانرا نابود میکند:

1-مشغول بودن به گذشته
2-مشغول شدن به دیگران

هر کس درگذشته بماند
 آینده را از دست میدهد 
و هر کس
نگهبان رفتار دیگرانباشد،
آسایش و راحتی خود را از دست میدهد .:: مرتبط با: حرف حساب ,
نویسنده : بنده خدا 4
تاریخ : پنجشنبه 25 خرداد 1396
زمان : 07:52


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.